Budżet 2024

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2024 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o WPF na lata 2024-2040

Projekt budżetu miasta na 2024 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2024 - 2040

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content