Budżet 2021

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 24 sierpnia 2021 o 15:21:13. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zarządzenie Nr 86/FN/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za II kwartał 2021 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za I kwartał 2021 r.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok

Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o WPF na lata 2021-2040

Projekt budżetu miasta na 2021 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021 - 2040

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 24 sierpnia 2021 o 15:21:13, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content