Budżet 2021

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 22 lipca 2021 o 14:11:01. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za II kwartał 2021 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za I kwartał 2021 r.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok

Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o WPF na lata 2021-2040

Projekt budżetu miasta na 2021 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021 - 2040

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
22 lipca 2021 o 14:11:01Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <div class="toggle tie-sc-open">  
  Dodano:

"Zarządzenie

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 08/zarzadzenie- 86.FN_.2021.pdf" >Zarządzenie Nr 86/FN/2021</a>
Skasowano: <div class="toggle-content"> Dodano:
Skasowano: &nbsp;  
Skasowano: </div>  
Skasowano: </div>  
Bez zmian:

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Informacja- o-wykonaniu-budzetu_za-II_ kwartaly_2021.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za II kwartał 2021 r.</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/II-kw..pdf">Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za II kwartał 2021 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/informacja_ o_wykonaniu_budzetu_Miasta_ Podkowa_Lesna_ za_I_kw_2021_ roku.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za I kwartał 2021 r.</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/I-kw.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za I kwartał 2021 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/3.l.132.2021- opinia-RIO-deficyt.pdf">Uchwała RIO Nr 3.I/132/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/3.l.132.2021- opinia-RIO-deficyt.pdf">Uchwała RIO Nr 3.I/132/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/3.j.116.2021- opinia-RIO-dlug.pdf">Uchwała RIO Nr 3.j./116/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/3.j.116.2021- opinia-RIO-dlug.pdf">Uchwała RIO Nr 3.j./116/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Uchwala-191- 23-2020-budzet- 2021.pdf">Uchwała Nr 191/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Uchwala-191- 23-2020-budzet- 2021.pdf">Uchwała Nr 191/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Uchwala-190- 23-2020-WPF-2021.pdf">Uchwała Nr 190/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Uchwala-190- 23-2020-WPF-2021.pdf">Uchwała Nr 190/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Opinia-RIO- budzet-Wa.483.2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.483.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Opinia-RIO- budzet-Wa.483.2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.483.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Opinia-RIO- WPF-Wa.482.2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.482.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Opinia-RIO- WPF-Wa.482.2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.482.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Projekt

 Bez zmian:

"Projekt

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Projekt-budzetu- 2021-zarz-132.FN_.2020.pdf" >Zarządzenie Nr 132/FN/2020 z 10 listopada 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Projekt-budzetu- 2021-zarz-132.FN_.2020.pdf" >Zarządzenie Nr 132/FN/2020 z 10 listopada 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Projekt

 Bez zmian:

"Projekt

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Projekt-WPF- 2021-2040-zarz- 131.FN_.2020.pdf" >Zarządzenie Nr 131/FN/2020 z 10 listopada 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Projekt-WPF- 2021-2040-zarz- 131.FN_.2020.pdf" >Zarządzenie Nr 131/FN/2020 z 10 listopada 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content