Budżet 2020

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 22 kwietnia 2021 o 09:42:31. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2020 rok

Zarządzenie Nr 37/FN/2021 Burmistrza Miasta z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o WPF na lata 2020-2040

Projekt budżetu miasta na 2020 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020 - 2040

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 22 kwietnia 2021 o 09:42:31, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content