Budżet 2020

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 29 października 2020 o 09:31:17. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o WPF na lata 2020-2040

Projekt budżetu miasta na 2020 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020 - 2040

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
29 października 2020 o 09:31:17Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/Opinia-RIO- o-wykonaniu-budzetu- 2020.pdf">Uchwała RIO 3.e./193/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Zarządzenie

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zarzadzenie- 37.FN_.2021-sprawozdanie- roczne-z-wykonania-budzetu- 2020.pdf">Zarządzenie Nr 37/FN/2021</a>
  Dodano:
Bez zmian:

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Informacja- o-wykonaniu-budzetu-miasta- III-kw-2020.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Informacja- o-wykonaniu-budzetu-miasta- III-kw-2020.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zarzadzenie.98.FN_ .2020.2020.08.13.pdf" >Zarządzenie Nr 98/FN/2020z dnia 13 sierpnia 2020 r. </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/Zarzadzenie.98.FN_ .2020.2020.08.13.pdf" >Zarządzenie Nr 98/FN/2020z dnia 13 sierpnia 2020 r. </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/informacja_ o_wykonaniu_budżetu_za_II_ kw_2020.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/informacja_ o_wykonaniu_budżetu_za_II_ kw_2020.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/informacja_ o_wykonaniu_budżetu_I_kw_ 2020.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/informacja_ o_wykonaniu_budżetu_I_kw_ 2020.pdf">Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/uchwala-rio- wa.23.2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.23.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/uchwala-rio- wa.23.2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.23.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/uchwala-rio- wa.22.2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.22.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/uchwala-rio- wa.22.2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.22.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-113- budzet-2020-z- uz.pdf">Uchwała Nr 113/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-113- budzet-2020-z- uz.pdf">Uchwała Nr 113/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-112- 13-2019.pdf">Uchwała Nr 112/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-112- 13-2019.pdf">Uchwała Nr 112/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/opinia-rio- projekt-budzetu- 2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.467.2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/opinia-rio- projekt-budzetu- 2020.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.467.2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/opinia-rio- projekt-wpf-2020- 2040.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.466.2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/opinia-rio- projekt-wpf-2020- 2040.pdf">Uchwała RIO Nr Wa.466.2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Projekt

 Bez zmian:

"Projekt

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zarzadzenie- 108.fn_.2019- projekt-budzetu- 2020.pdf">Zarządzenie 108.FN.2019 projekt budżetu 2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zarzadzenie- 108.fn_.2019- projekt-budzetu- 2020.pdf">Zarządzenie 108.FN.2019 projekt budżetu 2020</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Projekt

 Bez zmian:

"Projekt

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zarzadzenie- 107.fn_.2019- projekt-wpf- 2020-2040.pdf" >Zarządzenie 107.FN.2019 projekt WPF 2020-2040</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zarzadzenie- 107.fn_.2019- projekt-wpf- 2020-2040.pdf" >Zarządzenie 107.FN.2019 projekt WPF 2020-2040</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content