Budżet 2019

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2019 rok

Zarządzenie Nr 33/FN/2020 Burmistrza Miasta z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

Informacja o wykonaniu budżetu miasta za 2019 r.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za pierwsze półrocze 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za III kw 2019 r.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za pierwsze półrocze 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 r.

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Uchwała RIO dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 24/III/2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content