Budżet 2018

Informacja o wykonaniu budżetu miasta za 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2018 r.

Uchwała RIO dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 282/XLIII/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2018 rok

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content