Budżet 2017

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2017 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna za III kwartał 2017 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za pierwsze półrocze 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna za II kwartał 2017 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w I kwartale 2017 r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 202/XXXIII/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content