Budżet 2016

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2026

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna za 2016 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w III kwartale 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w II kwartale 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w I kwartale 2016 r.

Uchwała Nr 87/XVII/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2016 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2026

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content