Budżet 2015

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w IV kwartale 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowa Leśna w III kwartale 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w II kwartale 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w I kwartale 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2025 ze zmianami

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 27/VI/2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 27/VI/2015
Załącznik Nr 1 do uchwały
Załącznik Nr 2 do uchwały

Uchwała budżetowa miasta na 2015 rok ze zmianami

Uchwała budżetowa miasta na 2015 rok

Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok
Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 3/Fn/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 21/IV/2015   oraz  Nr 26/IV/2015

Wizualizacja projektu budżetu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na 2015 r. z autopoprawką Burmistrza Miasta

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie: 1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, 2. opinii o możliwości finansowania planowanego deficytu na 2015 rok.

Projekt budżetu miasta na 2015 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content