Budżet 2008

Projekt budżetu miasta na 2008 rok

Projekt budżetu miasta na 2008 rok

Zarządzenie Nr 35/Fn/2007
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 14 listopada 2007 r.w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu
Miasta Podkowy Leśnej na 2008 r.

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu miasta na 2008 r.:

– dochody budżetu w wysokości 16.876.101 zł
– wydatki budżetu w wysokości 18.376.101 zł
w tym:
rezerwa budżetowa 130.000 zł

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Projekt budżetu miasta na 2008 rok

Budżet miasta na 2008 rok

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w I kwartale 2008 r.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w II kwartale 2008 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2008 roku

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w III kwartale 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2008 roku

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2008 r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content