Budżet 2004

Projekt budżetu miasta na 2004 rok

Zarządzenie Nr 42/Fn/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2004 r.

Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu miasta na 2004 r.:

– dochody budżetu w wysokości 12.580.000 zł
– wydatki budżetu w wysokości 12.405.000 zł
w tym:
rezerwa budżetowa 100.000 zł

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowy Leśnej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Budżet miasta na 2004 rok

Uchwała nr 71/XIX/2004 Rady Miasta z dnia 25 marca 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content