Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 8 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna wraz z KALENDARZEM WYBORCZYM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA Z DNIA 11 KWIETNIA 2008 ROKU

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z późn. zm. 1) ) w związku z Zarządzeniem Nr 64 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonych na dzień 8 czerwca 2008 r. podaje się do publicznej wiadomości informację o granicach, numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu w którym zarządzono wybory uzupełniające.

Nr okręgu wyborczego: 12

Granice okręgu: Akacjowa 13 – 35; Brzozowa; Kasztanowa;Modrzewiowa 10 – 36; Topolowa

Liczba wybieranych radnych: 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41.

Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Kościelny

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127 i Nr 218, poz.1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz.162, Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej o składzie komisji

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z 16 lipca 1998 r. 7 ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41 została powołana postanowieniem nr 3/08 Komisarza Wyborczego w Warszawie z 24 kwietnia 2008 r. w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonymi na 8 czerwca 2008 r. w składzie:

1. Przewodniczący komisji – Piotr Skalski
2. Zastępca przewodniczącego komisji – Ewa Derpińska
3. Członek komisji – Jarosław Chrzanowski
4. Członek komisji – Jerzy Dąbrówka
5. Członek komisji – Anna Lorens
6. Członek komisji – Krzysztof Niewiadomski
7. Członek komisji – Małgorzata Wdowiak-Wojtków

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Piotr Skalski

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o dyżurach komisji

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 16 lipca 1998 r. 7 ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 Nr 159 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41 rejestruje kandydatów na radnych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonymi na 8 czerwca 2008 r. następujących dniach:

5 maja 2008 (poniedziałek) godz. 16-18
6 maja 2008 (wtorek) godz. 14 – 16
7 maja 2008 (środa) godz. 14 – 16
8 maja 2008 (czwartek) godz. 14 – 16
9 maja 2008 (piątek) godz. 16 – 24
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Piotr Skalski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA Z DNIA 16 MAJA 2008 ROKU o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Podkowa Leśna w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonymi na dzień 8 czerwca 2008 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Podkowie Leśnej z siedzibą w Zespole Szkół ul. Jana Pawła II 20

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 wybrane zostały następujące osoby:

1. Bolek Grzegorz
2. Grabowska Ewa
3. Łukasiewicz Anna
4. Mrozińska Alicja
5. Skalska Elżbieta

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Podkowie Leśnej

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Podkowie Leśnej
/-/
Piotr Mikołaj Skalski

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ z dnia 16 maja 2008 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonych na dzień 8 czerwca 2008

KOMUNIKAT OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W PODKOWIE LEŚNEJ

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, podaje się do publicznej wiadomości, że Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 w składzie:

1. Przewodnicząca Komisji – Skalska Elżbieta
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji – Mrozińska Alicja
3. Członek Komisji – Bolek Grzegorz
4. Członek Komisji – Grabowska Ewa
5. Członek Komisji – Łukasiewicz Anna

rozpoczyna pracę w dniu 8 czerwca 2008 r. o godz. 5.30, a lokal wyborczy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą
w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 czynny będzie dla wyborców w godz.: 6.00- 20.00.

Przewodnicząca
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
/-/
Skalska Elżbieta

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej w obwodzie 2 w okręgu 12, które odbyły się 8 czerwca 2008 r.

Informujemy, iż na radną jednomandatowego okręgu wyborczego nr 12 w Podkowie Leśnej została wybrana Dorota Obzejta-Żbikowska.

W obwodzie 2 w okręgu 12 uprawnionych do głosowania było 218 wyborców. Wydano 40 kart do głosowania, z czego 1 głos był nieważny.

Spośród 39 głosów ważnych kandydatki do Rady Miasta Podkowy Leśnej otrzymały:
• Sylwia Jolanta Dąbrówka – KWW Podkowa Wszystkich Pokoleń – 18 głosów
• Dorota Obzejta-Żbikowska – KWW Dla Podkowy – 21 głosów.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Piotr Skalski

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie rozwiązania komisji wyborczych

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content