Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 14 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 422 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Podkowy Leśnej zarządzonymi na dzień 14 marca 2010 r.

• Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających w okręgu nr 5 do Rady Miasta Podkowy Leśnej należy, stosując przepis art. 205 ust. 2 Ordynacji do rad gmin, składać do Komisarza Wyborczego w Warszawie do dnia 25 stycznia 2010 r.

• Zawiadomienia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego Pl. Bankowy 3/5 wejście B, parter, pokój 42 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Delegatury tj. od 8.15 do 16.15.

• Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2006-2010. Treść Ordynacji, uchwały oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jest dostępna na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/-/
Dorota Tyrała

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 14 marca 2010 r.

• Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej należy składać do Komisarza Wyborczego w Warszawie do dnia 25 stycznia 2010 r.

• Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, parter (wejście B) pokój 42, w godzinach urzędowania tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15.

• Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonują pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających stosując formularze i przepisy Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji….. Treść uchwały jest dostępna na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/-/Dorota Tyrała

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA Z DNIA 21 STYCZNIA 2010 ROKU o obwodzie głosowania

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W PODKOWIE LEŚNEJ

Na podstawie art. 17 ust. 7 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podaje się do publicznej wiadomości, że Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej działa w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Piotr Skalski
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Grabowska
3. Członek Komisji – Ewa Derpińska
4. Członek Komisji – Anna Lorens
5. Członek Komisji – Krzysztof Sankiewicz
6. Członek Komisji – Anna Siedlecka
7. Członek Komisji – Małgorzata Wdowiak-Wojtków

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej mieści się w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41 – sala ślubów.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Piotr Skalski

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W PODKOWIE LEŚNEJ

Na podstawie art. 17 ust. 7 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podaje się do publicznej wiadomości, że Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Piotr Skalski
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Grabowska
3. Członek Komisji – Ewa Derpińska
4. Członek Komisji – Anna Lorens
5. Członek Komisji – Krzysztof Sankiewicz
6. Członek Komisji – Anna Siedlecka
7. Członek Komisji – Małgorzata Wdowiak-Wojtków

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej mieści się w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41 – sala ślubów.

Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnego odbywać się będzie w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w n/w dniach i godzinach:

8.02.2010 (poniedziałek) g. 16.00-18.00

9.02.2010 (wtorek) g. 14.00-16.00

10.02.2010 (środa) g. 14.00-16.00

11.02.2010 (czwartek) g. 14.00-16.00

12.02.2010 (piątek) g. 16.00-24.00

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Piotr Skalski

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ z dnia 18 lutego 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonych na dzień 14 marca 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 19 lutego 2010 r. o granicach obwodu głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU SPISU WYBORCÓW NA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ ZARZĄDZONE NA 14 MARCA 2010

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU
SPISU WYBORCÓW NA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
ZARZĄDZONE NA 14 MARCA 2010

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) powiadamiam, że

od 1 marca 2010 r. do 12 marca 2010 r.

JEST UDOSTĘPNIONY DO WGLĄDU
SPIS WYBORCÓW MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/ Andrzej Kościelny

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 marca 2010 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej przeprowadzonych w dniu 14 marca 2010 roku.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content