Wybory samorządowe 2010 zarządzone na dzień 21 listopada 2010 roku

WYNIKI WYBORÓW W PODKOWIE LEŚNEJ – I TURA – PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. są:

1) OLEJNIK Marcin
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nova Podkova;

2) STĘPIEŃ-PRZYGODA Małgorzata Maria
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Miasta Ogrodu.

RADNI RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA WYBRANI W WYBORACH PRZEPROWADZONYCH W DNIU
21 LISTOPADA 2010 R.

Okręg Wyborczy Nr 1- SIEDLECKI Paweł Tymoteusz
Okręg Wyborczy Nr 2 – DOBRZYŃSKA-FOSS Anna
Okręg Wyborczy Nr 3 – CHRZANOWSKI Jarosław
Okręg Wyborczy Nr 4 – KONOPKA-WICHROWSKA Maria Jolanta
Okręg Wyborczy Nr 5 – SKOWRON Helena Władysława
Okręg Wyborczy Nr 6 – KRUPA Adam Krzysztof
Okręg Wyborczy Nr 7 – JESTADT Bogusław
Okręg Wyborczy Nr 8 – SMOLIŃSKI Grzegorz Marian
Okręg Wyborczy Nr 9 – FOKS Maciej Sławomir
Okręg Wyborczy Nr 10 – ŚWIDERSKA Agnieszka
Okręg Wyborczy Nr 11 – ŁUKASIEWICZ Anna
Okręg Wyborczy Nr 12 – KUBICKI Jarosław Wojciech
Okręg Wyborczy Nr 13 – JACHIMSKI Zbigniew Jerzy
Okręg Wyborczy Nr 14 – BOJANOWICZ Zbigniew Wojciech
Okręg Wyborczy Nr 15 STENCKA Alina Grażyna

Frekwencja w wyborach samorządowych:
Podkowa Leśna – 63,69%
Polska – 49,38%

——————————————————————————–

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA – aktualności  KALENDARZ WYBORCZY

INFORMACJA

Zgłoszenia kandydatów do miejskiej komisji wyborczej w Podkowie Leśnej należy składać do Komisarza Wyborczego w Warszawie do 4 października br.

Zał. wzór zgłoszenia
Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Wzór oświadczenia lustracyjnego
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Informacja Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 września 2010 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 września 2010 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy w wyborach 2010 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Komunikat Miejskiej Komisji w Podkowie Leśnej o składzie Komisji
Komunikat Miejskiej Komisji w Podkowie Leśnej o dyżurach, przyjmowaniu i rejestrowaniu zgłoszeń list kandydatów na radnego i burmistrza
Komunikat Miejskiej Komisji w Podkowie Leśnej o zgłaszaniu kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
Pismo Wojewody Mazowieckiego odnośnie oświadczeń lustracyjnych
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2010r. dotyczące członkostwa w komisji
Zmiana w Miejskiej Komisji Wyborczej ! z dnia 19 października 2010 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 19 października 2010 r.
Komunikat Miejskiej Komisji w Podkowie Leśnej o składzie Komisji – zmieniony
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Geografia wyborcza – informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w podziale na okręgi i komitety wyborcze
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów w wyborach do Rady Miasta Podkowy Leśnej
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców na wybory zarządzone na dzień 21 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Podkowy Leśnej zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej z siedzibą w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z siedzibą w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20
Uchwała Miejskiej Wyborczej w Podkowie Leśnej w sprawie skreślenia z rejestrowanej listy kandydatów na radnych zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Miasta Ogrodu w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Uchwała Miejskiej Wyborczej w Podkowie Leśnej w sprawie unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Miasta Ogrodu w okręgu Nr 15 w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Grodziskiego – Okręg nr 3
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Komunikat Obwodowej Komisji Nr 1 o składzie, siedzibie i godzinach otwarcia lokalu wyborczego
Komunikat Obwodowej Komisji Nr 2 o składzie, siedzibie i godzinach otwarcia lokalu wyborczego
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na członka Obwodowej Komisji Wyborczej
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z siedzibą w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20
Komunikat Miejskiej Komisji w Podkowie Leśnej o zmianie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w dniu 5 grudnia 2010 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w dniu 5 grudnia 2010 r.
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej o dyżurze w dniu wyborów
Komunikat Obwodowej Komisji Nr 1 o składzie, siedzibie i godzinach otwarcia lokalu wyborczego
Komunikat Obwodowej Komisji Nr 2 o składzie, siedzibie i godzinach otwarcia lokalu wyborczego

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content