WYBORY samorządowe 2006

uchwała nr 202/LII/2006 z dnia 7 września 2006 roku

uchwała nr 203/LII/2006 z dnia 7 września 2006 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

KOMUNIKAT - Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych odbywa się do dnia 13 października 2006 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej:

1.za pośrednictwem Sekretarza Miasta w godzinach pracy
urzędu, lub
2.za pośrednictwem członków Miejskiej Komisji Wyborczej
w godzinach pracy komisji.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Piotr Skalski

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ - Na podstawie art. 17 ust. 7 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podaje się do publicznej wiadomości, że Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej w składzie..

Na podstawie art. 17 ust. 7 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podaje się do publicznej wiadomości, że Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej w składzie:

1.Przewodniczący Komisji – Piotr Mikołaj Skalski
2.Zastępca Przewodniczącego Komisji – Ewa Derpińska
3.Członek Komisji – Bronisława Wiśniewska
4.Członek Komisji – Aniela Długoborska
-Szerszeń
5.Członek Komisji – Ewa Grabowska
6.Członek Komisji – Marek Zabłocki
7.Członek Komisji – Krzysztof Niewiadomski

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej mieści się w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41 – sala ślubów.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w n/w dniach i godzinach:

5.10.2006 (czwartek) g. 12.00-14.00

6.10.2006 (piątek) g. 18.00-20.00

9.10.2006 (poniedziałek) g. 18.00-20.00

10.10.2006 (wtorek) g. 10.00-12.00

11.10.2006 (środa) g. 18.00-20.00

12.10.2006 (czwartek) g. 10.00-12.00

13.10.2006 (piątek) g. 16.00-24.00

16.10.2006 (poniedziałek) g. 18.00.20.00

17.10.2006 (wtorek) g. 14.00-16.00

18.10.2006 (środa) g. 16.00-24.00

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Piotr Skalski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o podziale miasta Podkowy Leśnej na obwody głosowania

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 13 listopada 2006 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w dniu 26 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej stwierdza,
co następuje:

§1

1.W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. żaden z 4 (czterech) kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2.W dniu 26 listopada 2006 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3.Kandydatami na Burmistrza Miasta w ponownym głosowaniu są:

1)KOŚCIELNY Andrzej
zgłoszony przez KWW MIASTA OGRODU
2)MROZIŃSKA Alicja Jadwiga
zgłoszona przez KWW DOBRA PODKOWA LEŚNA

4.Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 6.00 do 20.00
w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006 r.

§2

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

Przewodniccy
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Podkowie Leśnej

Piotr Mikołaj Skalski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content