Wybory parlamentarne 2011 – 9 października 2011 roku

WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W PODKOWIE LEŚNEJ

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - aktualności

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

KALENDARZ WYBORCZY dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 sierpnia 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne

Informacja Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej dla wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o zgłaszaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

W związku wyborami parlamentarnymi z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej informuje, że zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych odbywa się do dnia 16 września 2011 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie urzędu
(pok. nr 6) w godzinach pracy.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
/-/ Małgorzata Stępień-Przygoda

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA z upoważnieniem do odbioru

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 42/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 42/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze
w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2011
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 19 września 2011 r.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1

z siedzibą w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1

1. Hieronima Kosk, Podkowa Leśna
2. Magdalena Markowska, Grodzisk Maz.
3. Agnieszka Mizielińska, Podkowa Leśna
4. Maja Płoszyńska, Podkowa Leśna
5. Piotr Skalski, Podkowa Leśna
6. Zofia Skowron, Podkowa Leśna
7. Maciej Sławiński, Podkowa Leśna

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
z siedzibą w Zespole Szkół, Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 20

1. Janina Derencz, Podkowa Leśna
2. Przemysław Grabowski, Podkowa Leśna
3. Magdalena Laskowska, Pruszków
4. Agnieszka Rebzda, Podkowa Leśna
5. Martyna Skalska, Podkowa Leśna
6. Andrzej Stencki, Podkowa Leśna
7. Anna Żukowska-Maziarska, Podkowa Leśna

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU SPISU WYBORCÓW

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU
SPISU WYBORCÓW NA WYBORY DO SEJMU I SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONE NA 9 PAŹDZIERNIKA 2011

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) powiadamiam, że

od 19 WRZEŚNIA 2011 r.
do 1 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

UDOSTĘPNIA SIĘ DO WGLĄDU NA PISEMNY WNIOSEK

SPIS WYBORCÓW MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej w pokoju 7
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/ Małgorzata Stępień-Przygoda

Komunikat o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Komunikat o składzie Obwodowej Komisji Wyborcza Nr 2

Zarejestrowani kandydaci do Sejmu RP i Senatu RP

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 4 października 2011 r. w sprawie skreślenia z listy nazwiska kandydata

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content