Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

Wspólne posiedzenie

Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna)

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia. 2. Sprawozdanie z pracy KBFiI w roku 2015. 3. Sprawozdanie z pracy KŁPBiOŚ w roku 2015. 4. Plan pracy KBFiI na rok 2016. 5. Plan pracy KŁPBiOŚ na rok 2016. 6. Opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miasta. 7. Wolne wnioski 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie posiedzenia. Program posiedzenia jest wspólny dla obu komisji, ale kolejne jego punkty realizowane będą zgodnie z kompetencjami poszczególnych komisji.

 Przewodnicząca KBFiI /-/ Emilia Drzewicka

Przewodniczący KŁPBiOŚ /-/ Zbigniew Habierski

Podkowa Leśna – Kalendarz

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content