Wybory prezydenckie 2010

wyb2010

ZARZĄDZENIE NR 17/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  I N F O R M A C J A o PRZEDŁUŻENIU TERMINU zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.  I N F O R M A C J A Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 w Warszawie z dnia 5 maja 2010 r.  WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WYBORCZEJ  I N F O R M A C J A o możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 13 maja 2010 roku  Informacja Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 kwietnia 2010 r.

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=22824&layout=1
(POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=21778&news_id=87&layout=1&page=text
(USTAWA z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 47, poz. 544))

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=43658&layout=1&page=text
(Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące organizacji imprez okolicznościowych w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., tj. w czasie trwania tzw. „ciszy wyborczej”)

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=43641&layout=1&page=text
(Zasady przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.)


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r.
  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.  Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r.  KOMUNIKAT OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W PODKOWIE LEŚNEJ  KOMUNIKAT OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W PODKOWIE LEŚNEJ

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content