Archiwum

Nazwa Utworzone
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 772 2016-01-18
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 823 2016-01-18
SZKIC Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 771 2016-01-18
Dyżur radnej Małgorzaty Horban 566 2016-01-14
Dyżur radnego Grzegorza Smolińskiego 720 2016-01-14
Dyżur radnej Emilii Drzewickiej 562 2016-01-14
Dyżur radnej Olgi Jarco 659 2016-01-14
Dyżur radnego Wojciecha Żółtowskiego 524 2016-01-14
Dyżur radnego Jarosława Kubickiego 541 2016-01-14
Dyżur radnej Joanny Przybysz 696 2016-01-11
Wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej Nr 24/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. 485 2015-12-02
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 549 2015-01-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę – Brwinowska 30 552 2012-10-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę Parkowa 19 528 2012-10-09
Wybory uzupełniające ławników 2012-2015 555 2012-02-16
Wybory parlamentarne 2011 – 9 października 2011 roku 682 2011-08-18
Wybory ławników-kadencja 2012-2015 535 2011-06-14
Komisja Rewizyjna 510 2010-12-21
Referat Inwestycji 717 2010-10-15
Referat Planowania i Rozwoju Miasta 526 2010-10-15
Referat Gospodarki Miejskiej 671 2010-10-15
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO 530 2010-10-15
Urząd Miasta Podkowa Leśna – Charakterystyka – Rozdziały 566 2010-10-15
Wybory samorządowe 2010 zarządzone na dzień 21 listopada 2010 roku 676 2010-09-22
Wybory prezydenckie 2010 583 2010-06-11
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 14 marca 2010 r. 541 2009-12-29
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 8 czerwca 2008 r. 566 2008-04-10
Wybory 2007 do Sejmu i Senatu 635 2007-09-18
WYBORY samorządowe 2006 746 2006-09-10
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 417 2004-09-13
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content