Archiwum

Nazwa Utworzone
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 667 2016-01-18
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 724 2016-01-18
SZKIC Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 686 2016-01-18
Dyżur radnej Małgorzaty Horban 483 2016-01-14
Dyżur radnego Grzegorza Smolińskiego 625 2016-01-14
Dyżur radnej Emilii Drzewickiej 487 2016-01-14
Dyżur radnej Olgi Jarco 570 2016-01-14
Dyżur radnego Wojciecha Żółtowskiego 444 2016-01-14
Dyżur radnego Jarosława Kubickiego 449 2016-01-14
Dyżur radnej Joanny Przybysz 605 2016-01-11
Wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej Nr 24/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. 408 2015-12-02
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 463 2015-01-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę – Brwinowska 30 471 2012-10-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę Parkowa 19 434 2012-10-09
Wybory uzupełniające ławników 2012-2015 478 2012-02-16
Wybory parlamentarne 2011 – 9 października 2011 roku 585 2011-08-18
Wybory ławników-kadencja 2012-2015 447 2011-06-14
Pierwsze oświadczenie majątkowe radnej – A.Świderska 461 2011-03-17
Komisja Rewizyjna 429 2010-12-21
Referat Inwestycji 576 2010-10-15
Referat Planowania i Rozwoju Miasta 419 2010-10-15
Referat Gospodarki Miejskiej 505 2010-10-15
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO 442 2010-10-15
Urząd Miasta Podkowa Leśna – Charakterystyka – Rozdziały 499 2010-10-15
Wybory samorządowe 2010 zarządzone na dzień 21 listopada 2010 roku 475 2010-09-22
Wybory prezydenckie 2010 486 2010-06-11
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 14 marca 2010 r. 464 2009-12-29
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 8 czerwca 2008 r. 488 2008-04-10
Wybory 2007 do Sejmu i Senatu 534 2007-09-18
WYBORY samorządowe 2006 605 2006-09-10
MENU

BIP – Podkowa Leśna