Archiwum

Nazwa Utworzone
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Rozbiórkę, budowę, przebudowę i rozbudowę dotyczącą budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” 318 2021-07-12
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 1020 2016-01-18
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 1063 2016-01-18
SZKIC Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 1012 2016-01-18
Dyżur radnej Małgorzaty Horban 925 2016-01-14
Dyżur radnego Grzegorza Smolińskiego 959 2016-01-14
Dyżur radnej Emilii Drzewickiej 799 2016-01-14
Dyżur radnej Olgi Jarco 950 2016-01-14
Dyżur radnego Wojciecha Żółtowskiego 771 2016-01-14
Dyżur radnego Jarosława Kubickiego 771 2016-01-14
Dyżur radnej Joanny Przybysz 946 2016-01-11
Wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej Nr 24/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. 681 2015-12-02
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 778 2015-01-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę – Brwinowska 30 770 2012-10-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę Parkowa 19 806 2012-10-09
Wybory uzupełniające ławników 2012-2015 918 2012-02-16
Wybory parlamentarne 2011 – 9 października 2011 roku 930 2011-08-18
Wybory ławników-kadencja 2012-2015 739 2011-06-14
Komisja Rewizyjna 737 2010-12-21
Referat Inwestycji 1130 2010-10-15
Referat Planowania i Rozwoju Miasta 785 2010-10-15
Referat Gospodarki Miejskiej 959 2010-10-15
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO 733 2010-10-15
Urząd Miasta Podkowa Leśna – Charakterystyka – Rozdziały 797 2010-10-15
Wybory samorządowe 2010 zarządzone na dzień 21 listopada 2010 roku 1383 2010-09-22
Wybory prezydenckie 2010 852 2010-06-11
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 14 marca 2010 r. 748 2009-12-29
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 8 czerwca 2008 r. 918 2008-04-10
Wybory 2007 do Sejmu i Senatu 975 2007-09-18
WYBORY samorządowe 2006 987 2006-09-10
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content