Archiwum

Nazwa Utworzone
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Rozbiórkę, budowę, przebudowę i rozbudowę dotyczącą budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” 112 2021-07-12
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 859 2016-01-18
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 893 2016-01-18
SZKIC Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 845 2016-01-18
Dyżur radnej Małgorzaty Horban 637 2016-01-14
Dyżur radnego Grzegorza Smolińskiego 794 2016-01-14
Dyżur radnej Emilii Drzewickiej 640 2016-01-14
Dyżur radnej Olgi Jarco 729 2016-01-14
Dyżur radnego Wojciecha Żółtowskiego 588 2016-01-14
Dyżur radnego Jarosława Kubickiego 612 2016-01-14
Dyżur radnej Joanny Przybysz 779 2016-01-11
Wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej Nr 24/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. 543 2015-12-02
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 620 2015-01-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę – Brwinowska 30 623 2012-10-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę Parkowa 19 632 2012-10-09
Wybory uzupełniające ławników 2012-2015 632 2012-02-16
Wybory parlamentarne 2011 – 9 października 2011 roku 763 2011-08-18
Wybory ławników-kadencja 2012-2015 598 2011-06-14
Komisja Rewizyjna 583 2010-12-21
Referat Inwestycji 820 2010-10-15
Referat Planowania i Rozwoju Miasta 615 2010-10-15
Referat Gospodarki Miejskiej 811 2010-10-15
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO 597 2010-10-15
Urząd Miasta Podkowa Leśna – Charakterystyka – Rozdziały 641 2010-10-15
Wybory samorządowe 2010 zarządzone na dzień 21 listopada 2010 roku 973 2010-09-22
Wybory prezydenckie 2010 658 2010-06-11
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 14 marca 2010 r. 606 2009-12-29
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 8 czerwca 2008 r. 625 2008-04-10
Wybory 2007 do Sejmu i Senatu 713 2007-09-18
WYBORY samorządowe 2006 825 2006-09-10
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content