Archiwum

Nazwa Utworzone
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 724 2016-01-18
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 775 2016-01-18
SZKIC Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 728 2016-01-18
Dyżur radnej Małgorzaty Horban 527 2016-01-14
Dyżur radnego Grzegorza Smolińskiego 681 2016-01-14
Dyżur radnej Emilii Drzewickiej 526 2016-01-14
Dyżur radnej Olgi Jarco 619 2016-01-14
Dyżur radnego Wojciecha Żółtowskiego 486 2016-01-14
Dyżur radnego Jarosława Kubickiego 500 2016-01-14
Dyżur radnej Joanny Przybysz 656 2016-01-11
Wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej Nr 24/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. 446 2015-12-02
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 506 2015-01-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę – Brwinowska 30 514 2012-10-10
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę Parkowa 19 486 2012-10-09
Wybory uzupełniające ławników 2012-2015 515 2012-02-16
Wybory parlamentarne 2011 – 9 października 2011 roku 633 2011-08-18
Wybory ławników-kadencja 2012-2015 498 2011-06-14
Komisja Rewizyjna 469 2010-12-21
Referat Inwestycji 634 2010-10-15
Referat Planowania i Rozwoju Miasta 476 2010-10-15
Referat Gospodarki Miejskiej 538 2010-10-15
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO 487 2010-10-15
Urząd Miasta Podkowa Leśna – Charakterystyka – Rozdziały 535 2010-10-15
Wybory samorządowe 2010 zarządzone na dzień 21 listopada 2010 roku 542 2010-09-22
Wybory prezydenckie 2010 538 2010-06-11
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 14 marca 2010 r. 503 2009-12-29
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Podkowa Leśna 8 czerwca 2008 r. 533 2008-04-10
Wybory 2007 do Sejmu i Senatu 588 2007-09-18
WYBORY samorządowe 2006 689 2006-09-10
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna 378 2004-09-13
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content