Biuletyn Informacji Publicznej / Zamówienia poniżej 30 000

Zamówienia poniżej 30 000

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
„Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych, bezpańskich, powypadkowych zwierząt z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2018”. Listopad 22, 2017 14:09 Grudzień 1, 2017 12:00 18 Aktualne 2017/11/22 - 14:09
„Humanitarne wyłapywanie, odławiane bezdomnych (bezpańskich) zwierząt (psy, koty) z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2018.” Listopad 22, 2017 14:07 Grudzień 1, 2017 12:00 20 Aktualne 2017/11/22 - 14:07
„Świadczenie usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Podkowa Leśna w 2018r.” Listopad 22, 2017 14:03 Grudzień 1, 2017 12:00 18 Aktualne 2017/11/22 - 14:03
Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej. Listopad 15, 2017 21:00 Listopad 30, 2017 12:00 44 Aktualne 2017/11/15 - 21:00
Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku położonego w Podkowie Leśnej przy ul. Parkowej 19 (Willa Jókawa) Październik 11, 2017 12:28 Październik 31, 2017 14:00 287 Aktualne 2017/10/11 - 12:28
„Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna” Wrzesień 6, 2017 15:16 Październik 20, 2017 14:00 327 Zakończone 2017/11/07 - 15:50
„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.” Sierpień 2, 2017 15:27 Sierpień 23, 2017 14:00 336 Zakończone 2017/09/14 - 9:38
„Dostawa dwunastu kotłów grzewczych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna wraz z jednorazową usługą polegającą na sprawdzeniu prawidłowości zamontowanych kotłów.” Sierpień 2, 2017 9:02 Sierpień 4, 2017 10:00 233 Aktualne 2017/08/03 - 11:27
„Rewitalizacja drzew w mieście Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków, Zadanie nr 2 Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr.7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa.” Lipiec 26, 2017 10:29 Sierpień 3, 2017 10:00 258 Zakończone 2017/08/23 - 9:13
Wymiana kotłów grzewczych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” na terenie Miasta Podkowa Leśna. Lipiec 25, 2017 15:48 Sierpień 1, 2017 13:00 351 Aktualne 2017/08/02 - 9:08

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna