Biuletyn Informacji Publicznej / Zamówienia poniżej 30 000

Zamówienia poniżej 30 000

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Usługa wykonania, dostawy i montażu urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej Październik 16, 2019 18:10 Październik 28, 2019 14:00 34 Aktualne 2019/10/16 - 18:10
Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów związanej z przygotowaniem pasów drogowych pod przebudowę ulic Październik 16, 2019 8:43 Październik 21, 2019 18:00 8 Aktualne 2019/10/18 - 8:48
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” Wrzesień 4, 2019 11:43 Wrzesień 11, 2019 14:00 64 Zakończone 2019/10/02 - 9:53
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z: wyznaczeniem nowych przystanków komunikacji zbiorowej w ulicy Brwinowskiej w ulicy Brwinowskiej (droga powiatowa nr 1502) w rejonie skrzyżowania z ulicą Słowiczą i pomiędzy ulicami Orlą i Sokola w Podkowie Leśnej Sierpień 30, 2019 11:15 Wrzesień 6, 2019 14:00 30 Zakończone 2019/09/12 - 9:32
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” Sierpień 22, 2019 9:17 Sierpień 30, 2019 14:00 59 Zakończone 2019/09/04 - 11:28
Wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów wraz z opiekunem Sierpień 16, 2019 12:27 Sierpień 27, 2019 14:00 26 Aktualne 2019/08/29 - 14:15
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykonanie Programu opieki nad zabytkami Miasta Podkowa Leśna na lata 2020-2023 Sierpień 14, 2019 9:53 Sierpień 28, 2019 14:00 135 Aktualne 2019/08/16 - 9:58
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Orlej w Podkowie Leśnej Maj 21, 2019 15:38 Maj 28, 2019 16:00 53 Zakończone 2019/07/30 - 10:33
Weryfikacja stanu technicznego budynku (przegląd) Maj 20, 2019 8:26 Maj 24, 2019 14:00 40 Zakończone 2019/05/28 - 8:28
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową Maj 6, 2019 7:58 Maj 16, 2019 14:00 72 Zakończone 2019/05/21 - 8:19

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna