Biuletyn Informacji Publicznej / Zamówienia poniżej 30 000

Zamówienia poniżej 30 000

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów wraz z opiekunem Sierpień 16, 2019 12:27 Sierpień 27, 2019 14:00 9 Aktualne 2019/08/16 - 12:27
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykonanie Programu opieki nad zabytkami Miasta Podkowa Leśna na lata 2020-2023 Sierpień 14, 2019 9:53 Sierpień 28, 2019 14:00 11 Aktualne 2019/08/16 - 9:58
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Orlej w Podkowie Leśnej Maj 21, 2019 15:38 Maj 28, 2019 16:00 44 Zakończone 2019/07/30 - 10:33
Weryfikacja stanu technicznego budynku (przegląd) Maj 20, 2019 8:26 Maj 24, 2019 14:00 32 Zakończone 2019/05/28 - 8:28
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z obsługą serwisową Maj 6, 2019 7:58 Maj 16, 2019 14:00 63 Zakończone 2019/05/21 - 8:19
Remont pomieszczeń w piwnicy szkoły w starym budynku – Projekt „Harcówka” Kwiecień 16, 2019 15:30 Kwiecień 24, 2019 16:00 30 Aktualne 2019/04/24 - 8:33
Zapewnienie usługi transportowej w ramach zadania „Aktywny senior”, działanie 19 Leader Luty 20, 2019 15:51 Luty 28, 2019 16:00 29 Aktualne 2019/02/20 - 15:51
Świadczenie usług informatycznych dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy Styczeń 21, 2019 15:28 Styczeń 29, 2019 13:00 66 Zakończone 2019/01/30 - 9:03
Wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera Styczeń 11, 2019 10:57 Styczeń 17, 2019 16:00 45 Zakończone 2019/01/29 - 15:15
Prowadzenia zajęć Nordic Walking oraz wrotkarstwa w ramach zadania „Aktywny senior” Styczeń 10, 2019 15:23 Styczeń 21, 2019 16:00 33 Aktualne 2019/01/10 - 15:23

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna