Biuletyn Informacji Publicznej / Zamówienia poniżej 30 000

Zamówienia poniżej 30 000

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu dwóch wiat rowerowych Luty 15, 2018 15:11 Marzec 2, 2018 10:00 66 Aktualne 2018/02/19 - 15:20
Wykonywanie zadań służby BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dla jednostek organizacyjnych Styczeń 23, 2018 14:14 Styczeń 29, 2018 0:00 84 Zakończone 2018/02/01 - 16:34
Wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera Styczeń 19, 2018 9:52 Styczeń 25, 2018 0:00 19 Aktualne 2018/01/19 - 9:52
Wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników w jednostkach organizacyjnych Styczeń 19, 2018 9:51 Luty 9, 2018 0:00 25 Aktualne 2018/01/19 - 9:51
Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej Styczeń 15, 2018 15:49 Luty 9, 2018 12:00 398 Aktualne 2018/01/19 - 9:11
Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej Styczeń 15, 2018 15:29 Luty 12, 2018 14:00 38 Aktualne 2018/01/15 - 15:29
Dostawa produktów do utrzymania czystości i higieny. Styczeń 8, 2018 11:16 Styczeń 24, 2018 14:00 60 Zakończone 2018/02/01 - 16:37
Wykonanie usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych w placówkach oświatowych. Grudzień 29, 2017 14:06 Styczeń 5, 2018 14:00 61 Zakończone 2018/01/08 - 10:53
„Wykonanie interwencyjnych cięć fitosanitarnych drzewostanu na działkach Miasta Podkowa Leśna w 2018 r.” Grudzień 29, 2017 13:19 Styczeń 9, 2018 12:00 42 Aktualne 2017/12/29 - 13:19
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działek nr ew. 120 i 121 w obr. 4 przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej” Grudzień 29, 2017 11:04 Luty 9, 2018 14:00 567 Aktualne 2018/02/20 - 8:50

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna