Biuletyn Informacji Publicznej / Zamówienia poniżej 30 000

Zamówienia poniżej 30 000

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
„Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna” Wrzesień 6, 2017 15:16 Październik 14, 2017 12:00 78 Aktualne 2017/09/06 - 15:16
„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.” Sierpień 2, 2017 15:27 Sierpień 23, 2017 14:00 175 Zakończone 2017/09/14 - 9:38
„Dostawa dwunastu kotłów grzewczych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna wraz z jednorazową usługą polegającą na sprawdzeniu prawidłowości zamontowanych kotłów.” Sierpień 2, 2017 9:02 Sierpień 4, 2017 10:00 125 Aktualne 2017/08/03 - 11:27
„Rewitalizacja drzew w mieście Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków, Zadanie nr 2 Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr.7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa.” Lipiec 26, 2017 10:29 Sierpień 3, 2017 10:00 142 Zakończone 2017/08/23 - 9:13
Wymiana kotłów grzewczych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” na terenie Miasta Podkowa Leśna. Lipiec 25, 2017 15:48 Sierpień 1, 2017 13:00 214 Aktualne 2017/08/02 - 9:08
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu działek ew. nr 190 i 191 w obrębie 4 w Podkowie Leśnej przy ul. Jeleniej Lipiec 13, 2017 14:27 Sierpień 7, 2017 14:00 201 Zakończone 2017/09/05 - 11:00
Przebudowa rowu rs-11/19, na odcinku od przepustu przejazdowego na długości 30 mb wzdłuż ul. Bukowej. Lipiec 6, 2017 9:41 Lipiec 14, 2017 12:00 73 Aktualne 2017/07/10 - 9:44
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszego i trasy rowerowej w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej. Lipiec 4, 2017 8:02 Lipiec 7, 2017 12:00 97 Zakończone 2017/07/20 - 9:10
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień dla termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna. Maj 23, 2017 10:31 Maj 29, 2017 12:00 284 Aktualne 2017/05/30 - 16:09
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą „Budowy toalety miejskiej na terenie Miasta Podkowa Leśna”. Kwiecień 26, 2017 15:41 Maj 10, 2017 10:00 139 Aktualne 2017/04/26 - 15:41

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna