Biuletyn Informacji Publicznej / Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 12 września 2017 o 13:15:35. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 84/XIX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

MPZP działki 185, obr. 3

MPZP cz. działki 1, obr. 4

MPZP działki 4/2, obr. 1

MPZP działek przy drodze 719

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Wypis z ustaleń Studium Miasta uchwalonego uchwałą Nr 117/XXIII/2000 z dn. 23 czerwca 2000 r.

Uchwała Nr 172/XXIX/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

 

PORTAL MAPOWY

 

Zagospodarowanie przestrzenne – link do strony internetowej miasta

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 12 września 2017 o 13:15:35, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna