Biuletyn Informacji Publicznej / Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 września 2017 o 08:45:44. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

🙂

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
7 września 2017 o 08:45:44Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <strong>Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna</strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/obwieszczenie- o-wylozeniu.pdf" >Obwieszczenie- o-wyłożeniu</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/01_tekst_ studium_uwarunkowania_do_ wylozenia.pdf" >01_TEKST_STUDIUM_ uwarunkowania_ do_wylozenia</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/02_tekst_ studium_kierunki_ do_wylozenia.pdf" >02_TEKST_STUDIUM_kierunki_ do_wylozenia</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/03_rysunek_ uwarunkowania_ 10000_do_wylozenia.pdf" >03_RYSUNEK_UWARUNKOWANIA_ 10000_do_wylozenia</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/04_rysunek_ uwarunkowania_ 5000_miasto_ do_wylozenia.pdf" >04_RYSUNEK_ UWARUNKOWANIA_ 5000_miasto_ do_wylozenia</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/05_rysunek_ kierunki_10000_ do_wylozenia.pdf" >05_RYSUNEK_KIERUNKI_10000_ do_wylozenia</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/06_rysunek_ kierunki_5000_ miasto_do_wylozenia- 1.pdf">06_RYSUNEK_KIERUNKI_ 5000_miasto_do_ wylozenia</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/07_prognoza_ srodowiskowa_ do_wylozenia.pdf" >07_PROGNOZA_ srodowiskowa_ do_wylozenia</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna
  Dodano: </strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/uchwala_84_ miejscowy_plan- 1.pdf">Uchwała Nr 84/XIX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna</a>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/zalacznik_ 1a_i_1b_mapy- maly.pdf">Załącznik 1a i 1b - mapy </a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <strong>MPZP części działki nr 1 obręb 4</strong>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek-planu.gif"><img class="" src="http://konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek-planu.gif" width="634" height="455" /></a>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ uchwała-Nr-41-IX-99.pdf" >Uchwała-Nr- 41-IX-99</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>MPZP działek przy drodze wojewódzkiej nr 719</strong>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek-planu-1.gif"><img class="" src="http://konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek-planu-1.gif" width="660" height="202" /></a>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ uchwała-Nr-214- LIV-2006.pdf">Uchwała Nr 214-LIV-2006</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>MPZP działki nr 4-2 obręb 1</strong>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek-planu-2.gif"><img class="" src="http://konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek-planu-2.gif" width="657" height="201" /></a>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ uchwała-Nr-213- LIV-2006.pdf" >Uchwała-Nr- 213-LIV-2006</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>MPZP działki nr 185 obręb 3</strong>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek-planu-3.gif"><img class="" src="http://konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek-planu-3.gif" width="648" height="465" /></a>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ uchwała-Nr-40- IX-1999.pdf">Uchwała Nr 40-IX-1999</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>MPZP Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna</strong>
  Dodano: <a href="http:// konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek_planu.jpg"><img class="" src="http://konsultacje.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/10/ Rysunek_planu.jpg" width="657" height="465" /></a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna</strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/wypis_z_ustalen_ studium_uchwala_ 117_23_2000- 1.pdf">Wypis z ustaleń Studium Miasta uchwalonego uchwałą Nr 117/XXIII/2000 z dn. 23 czerwca 2000 r.</a>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/rs.pdf">Rysunek Studium</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/uchwala-172- 29-2016-studium.pdf">Uchwała Nr 172/XXIX/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna</a>
Skasowano: 🙂 Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/uzasadnienie- do-uchwaly-ws.- sporzadzenia- studium.pdf"> Uzasadnienie </a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna</strong>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/1-uchwala- 239-38-2017-ws.- aktualnosci- dokumentow-planistycznych.pdf">Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna</a>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/2-zalacznik- analiza-bez-zalacznikow-mapowych- 1-2-3.pdf">Załącznik do uchwały - Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta </a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/3-zalacznik- do-analizy-1- uzytkowanie- zagospodarowanie.pdf" >Załącznik Nr 1 do Analizy - użytkowanie zagospodarowanie</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/4-zalacznik- do-analizy-2- stan-planistyczny.pdf" >Załącznik Nr 2 do analizy - stan planistyczny</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/5-zalacznik- do-analizy-3- ograniczenia- w-zagospodarowaniu.pdf" >Załącznik Nr 3 do analizy - ograniczenia w zagospodarowaniu</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 09/6-uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <a href="http:// mapy.podkowalesna.wrotamazowsza.pl/ sdiportal/Full.aspx" ><strong>PORTAL MAPOWY</strong></a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <a href="http:// podkowalesna.pl/samorzad/ samorzad-urzad- miasta/plany- zagospodarowania/"><strong> Zagospodarowanie przestrzenne - link do strony internetowej miasta</strong></a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna