Biuletyn Informacji Publicznej / Wybory i Referenda / Wybory uzupełniające do Rady Miasta 2019

Wybory uzupełniające do Rady Miasta 2019

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 4 marca 2019 o 17:02:34. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

 

Strona Krajowego Biura Wyborczego – link

 

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 4 marca 2019 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 4 marca 2019 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 4 marca 2019 r. o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 4 marca 2019 r. o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Podkowa Leśna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Podkowa Leśna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
4 marca 2019 o 17:02:34Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Wybory uzupełniające do Rady Miasta 2019 r.  Dodano: Wybory uzupełniające do Rady Miasta 2019
Zawartość
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wybory- i-referenda/wybory- uzupelniajace- do-rady-miasta- 2019-r/19837/ attachment/wybory_podkowa2/" rel="attachment wp-att-19841"><img class="alignnone size-full wp-image-19841" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ wybory_podkowa2.jpg" alt="" width="1926" height="653" /> </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wybory- i-referenda/wybory- uzupelniajace- do-rady-miasta- 2019-r/19837/ attachment/wybory_podkowa2/" rel="attachment wp-att-19841"><img class="alignnone size-full wp-image-19841" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/03/ wybory_podkowa2.jpg" alt="" width="1926" height="653" /> </a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: Strona Krajowego Biura Wyborczego - <a href="https:/ /warszawa.kbw.gov.pl/811_ Wybory_uzupelniajace/1/33730_ Wybory_uzupelniajace_do_Rady_ Miasta_Podkowa_ Lesna_w_okregu_ wyborczym_nr_ 14_zarzadzone_ na_dzien_28_kwietnia_ 2019_r">link</a> Bez zmian: Strona Krajowego Biura Wyborczego - <a href="https:/ /warszawa.kbw.gov.pl/811_ Wybory_uzupelniajace/1/33730_ Wybory_uzupelniajace_do_Rady_ Miasta_Podkowa_ Lesna_w_okregu_ wyborczym_nr_ 14_zarzadzone_ na_dzien_28_kwietnia_ 2019_r">link</a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

 Bez zmian:

"Zarządzenie

"Zarządzenie

Bez zmian: <strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zarzadzenie- wyborow-uzupelniajacych- 28.04.2019.pdf" >Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy</a></strong> Bez zmian: <strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/zarzadzenie- wyborow-uzupelniajacych- 28.04.2019.pdf" >Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy</a></strong>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Informacja

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

"Informacja

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- kw-o-tworzeniu- komitetow.pdf">Informacja ws. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- kw-o-tworzeniu- komitetow.pdf">Informacja ws. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Informacja

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

"Informacja

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- kw-zgloszenia- do-tkw.pdf">Informacja ws. przyjmowania zgłoszeń na członków MKW  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- kw-zgloszenia- do-tkw.pdf">Informacja ws. przyjmowania zgłoszeń na członków MKW  </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

 Bez zmian:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- o-okregu-140502.pdf" >Obwieszczenie o okręgu wyborczym</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- o-okregu-140502.pdf" >Obwieszczenie o okręgu wyborczym i siedzibie MKW</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

 Bez zmian:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- o-obwodzie-140502.pdf" >Obwieszczenie o obwodzie głosowania</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- o-obwodzie-140502.pdf" >Obwieszczenie o obwodzie głosowania, siedzibie OKW, głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

 Bez zmian:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- bm-tablice-uzup.pdf" >Obwieszczenie ws. tablic na obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- bm-tablice-uzup.pdf" >Obwieszczenie ws. tablic na obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
  Dodano:

"Postanowienie

"Postanowienie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/postanowienie- o-powolaniu-mkw-2019.pdf" >Postanowienie Nr 84/2019 o powołaniu MKW w wyborach uzupełniających</a>
  Dodano: Pierwsze posiedzenie Komisji zostało zwołane na 21 marca 2019 r. na godz. 10.00.
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwały

"Uchwały

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/skany-uchwal- mkw.pdf">Skany uchwał Nr 1-4 MKW</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/skany-uchwal- mkw-nr-5-6-7.pdf">Skany uchwał Nr 5-7 MKW</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- mkw-sklad-i-dyzury.pdf" >Obwieszczenie - skład, siedziba i dyżury Komisji</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- o-wylosowanych- numerach-list.pdf" >Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- o-zarejestrowanych-listach- kandydatow.pdf" >Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- o-obsadzeniu- bez-glosowania- w-okregu-14.pdf" >Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu 14</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Informacja

"Informacja

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/informacja- mkw-o-dyzurze- w-dniu-wyborow.pdf">Informacja MKW o pracy w dniu 28 kwietnia 2019 r.</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Protokół

"Protokół

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/protokol- z-wyborow.pdf">Protokół z wyborów</a>
Skasowano: &nbsp; Dodano:
Skasowano: &nbsp;  
  Dodano:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obwieszczenie- o-wynikach-wyborow- uzupelniajacych.pdf" >Obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 03/obiweszczenie- o-wynikach-wyborow- dz-urz.pdf">Publikacja obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym </a>
  Dodano:

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna