Wybory samorządowe 2018

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 2 lipca 2018 o 15:48:19. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
2 lipca 2018 o 15:48:19Aktualna wersja
Zawartość
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wybory- i-referenda/wybory- samorzadowe- 2018/15864/attachment/wybory_ samorzadowe/" rel="attachment wp-att-16153"><img class="size-large wp-image-16153 aligncenter" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2018/07/ wybory_samorzadowe- 1024x514.jpg" alt="" width="618" height="310" /></a>
  &nbsp;
  <a href="https:/ /wybory2018.pkw.gov.pl/pl/ geografia/140502#pollstations"><em>Wyniki wyborów, kandydaci, statystyka - Podkowa Leśna</em> </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/wyniki-bm- i-rm-2018.pdf">Wyniki BM i RM 2018</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/wyniki-bm- i-rm-2018.pdf">Wyniki wyborów Burmistrza Miasta i Rady Miasta Podkowa Leśna </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/wyniki-powiat- 2.pdf">Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej oraz wyniki wyborów do Rady Powiatu Grodziskiego w okręgu Nr 2</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/wyniki-sejmik.pdf">Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej oraz wyniki wyborów do Sejmiku Woj. Mazowieckiego w okręgu Nr 7</a>
  &nbsp;
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/zarzadzenie- wyborow-kalendarz- wyborczy.pdf" ><strong>Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy</strong></a>
  

"Rozporządzenie

"Rozporządzenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/zarzadzenie- wyborow-kalendarz- wyborczy.pdf" ><strong>Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy</strong></a>
  
  

"Ustawa

"Ustawa

  <a href="http:// www.sejm.gov.pl/ prawo/kodeks/ kodeks_wyborczy2018.pdf">Kodeks wyborczy</a>
  
  

"Linki

"Linki

  <a href="http:// pkw.gov.pl/337_ Wydarzenia">Strona internetowa PKW</a>
  <ul>
   <li><a href="https:/ /wybory2018.pkw.gov.pl/pl/ index">Wybory samorządowe 2018</a></li>
   <li><a href="http:// pkw.gov.pl/306_ Uchwaly_PKW">Uchwały PKW</a></li>
  </ul>
  <a href="http:// warszawa.kbw.gov.pl/ 337_Wydarzenia">Strona internetowa KBW</a>
  <ul>
   <li><a href="http:// warszawa.kbw.gov.pl/298_Wzory_ dokumentow/1/ 26345_Wzory_ dokumentow_w_ wyborach_samorzadowych_ 2018_r">Wzory dokumentów w wyborach samorządowych 2018</a></li>
  </ul>
  
  &nbsp;
  <strong>Okręgi wyborcze i obwody głosowania, liczba wybieranych radnych</strong>
  

"Zarządzenie

"Zarządzenie

  na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- do-wydruku.pdf" >Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego </a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/dz-urz-uchw- 297-44-2018.pdf">Uchwała Nr 297/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/mapa-okregi- pdf.pdf">Poglądowy graficzny podział na okręgi wyborcze</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/dz-urz-uchw- 298-44-2018.pdf">Uchwała Nr 298/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna</a>
  
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- do-wydruku.pdf" >ZARZĄDZENIE Nr 91WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy</a> 

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- ws.-okregow-wyborczych-na- terenie-woj.- maz.-2018.pdf" >Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie województwa mazowieckiego</a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie_ wybory.pdf">Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie powiatu grodziskiego</a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- okregi-podkowa.pdf" >Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie gminy Podkowa Leśna</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- komisarza-o-siedzibach- okw.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 13 września 2018 r. </a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- bm-o-obwodach.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 13 września 2018 r. </a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- komisarza-o-zmianie- obwodow.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 18 października 2018 r. o siedzibach komisji ds. przeprowadzenia głosowania </a>
  
  &nbsp;
  <strong>Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu
  </strong>
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/info-pkw- o-udziale-obywateli- w-wyborach.pdf">Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. o udziale obywateli polskich w wyborach</a>
  <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:
  </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/1-mr-informacja- dla-wyborcow- pl.pdf">Informacja Urzędu Miasta </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/2-wpis-do- rejestru-wyborcow-pl-info- ogolne.pdf">Wpis do rejestru wyborców - informacje </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/3-wzor-wniosku- o-wpis-do-rw- pl.doc">Wzór wniosku o wpis do rejestru wyborców</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// pkw.gov.pl/768_Informacje_ ogolne/2/26414_Informacja_ o_uprawnieniach_wyborcow_ niepelnosprawnych_w_wyborach_ do_rad_gmin_rad_powiatow_ sejmikow_wojewodztw__oraz_ wyborach_wojtow_ burmistrzow_ prezydentow_miast">Informacja PKW o uprawieniach wyborców niepełnosprawnych</a>
  *<em>Wszystkie lokale obwodowych komisji wyborczych na ternie Podkowy Leśnej dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.</em>
  &nbsp;
  <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:
  </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/info-pkw- dla-niepelnosprawnych.pdf">Informacja PKW o upływie terminów dla wyborców niepełnosprawnych</a>
  
  

"Komunikat

"Komunikat

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/komunikat- komisarza-wyborczego- w-warszawie- ii-o-glosowaniu- korespondencyjnym.pdf">Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II o głosowaniu korespondencyjnym</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/wzor_zgloszenia_ -_glosowanie_ korespondencyjne_ i.doc">Wzór zgłoszenia - głosowanie korespondencyjne</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- o-udostepnieniu.pdf">Informacja o udostępnieniu spisu wyborców </a>
  
  &nbsp;
  <strong>Informacje dla komitetów, kandydatów na radnych, burmistrza oraz członków komisji</strong>
  

"Komunikat

"Komunikat

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/komunikat- kw-komitety.pdf">Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie</a>
  
  

"Informacje

"Informacje

  <a href="http:// pkw.gov.pl/773_ Komitety_wyborcze">Link PKW</a>
  
  

"Zgłaszanie

"Zgłaszanie

  <a href="http:// pkw.gov.pl/768_Informacje_ ogolne/1/26386_Informacja_ Panstwowej_Komisji_Wyborczej_ z_dnia_13_sierpnia_2018_r_ o_zasadach_i_ sposobie_zglaszania_ list_kandydatow_na_radnych_ _w_wyborach_do_ rad_gmin_rad_ miejskich_rad_ miast__w_gminach_ liczacych_do_ 20_000_mieszkancow_ _zarzadzonych_ na_dzien_21_ pazdziernika_ 2018_r">Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców</a>
  
  

"Zgłaszanie

"Zgłaszanie

  <a href="http:// pkw.gov.pl/768_Informacje_ ogolne/2/27231_Informacja_ Panstwowej_Komisji_Wyborczej_ z_dnia_20_sierpnia_2018_r_ o_zasadach_i_ sposobie_zglaszania_ kandydatow_w_ wyborach__wojta_ burmistrza_prezydenta_miasta_ _zarzadzonych_ na_dzien_21_ pazdziernika_ 2018_r">Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach zgłaszania kandydatów na burmistrza</a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- bm-tablice.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 20 sierpnia 2018 r. </a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/1534743232_ komunikat_liczba_ mieszk_ii.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 17 sierpnia 2018 r. </a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- o-limitach-wydatkow.pdf">Informacja o limitach wydatków </a>
  
  

"Zgłaszanie

"Zgłaszanie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-pwk- powlanie-i-zgloszenia- tkw.pdf">Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych </a>
  <ul>
   <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/wzor-zgloszenia- tkw.doc">Wzór zgłoszenia</a></li>
  </ul>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-pkw_ w_sprawie_powolywania- okw.pdf">Uchwala PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych </a>
  <ul>
   <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/wzor-zgloszenia- okw1.doc">Wzór zgłoszenia 1</a></li>
   <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/wzor-zgloszenia- okw2.doc">Wzór zgłoszenia 2</a>
   </li>
  </ul>
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- kbw-zgloszenia- do-tkw.docx">Informacja Krajowego Biura Wyborczego </a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/komunikat- o-zglaszaniu- do-okw-komisarz.pdf">Komunikat Komisarzy Wyborczych o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/komunikat- komisarza-wyb- o-losowaniach.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego </a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- o-dyzurach-powiatowej-komisji- wyborczej-w-grodzisku- mazowieckim- 2018.pdf">Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/powolywanie- okw-um-pl.pdf">Informacja Urzędu Miasta ws. przyjmowania zgłoszeń do komisji obwodowych </a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- komisarza-wyborczego-dodatkowy- nabor-okw.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 24 września 2018 r. </a>
  
  &nbsp;
  <strong>Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej</strong>
  

"Postanowienia

"Postanowienia

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/postanowienie- powolanie-tkw- pl.pdf">Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania MKW</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/postanowienie_ komisarza-zwolanie- i-posiedzenia- tkw.pdf">Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zwołania I posiedzenia MKW</a>
  <a href="https:/ /wybory2018.pkw.gov.pl/pl/ organy-wyborcze/ terytorialne- komisje-wyborcze/ 140500">Link PKW - organy wyborcze</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-1- mkw-przew.pdf">Uchwała Nr 1/2018 MKW z 11 września 2018 r.</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-2- mkw-wice.pdf">Uchwała Nr 2/2018 MKW z 11 września 2018 r.</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-3- mkw-pelnomocnik.pdf">Uchwała Nr 3/2018 MKW z 11 września 2018 r. </a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-4- mkw-dyzury.pdf">Uchwała Nr 4/2018 MKW z 11 września 2018 r.</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/komunikat- mkw-sklad.pdf">Informacja MKW z 11 września 2018 r. o składzie i siedzibie komisji</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-nr- 5.2018.pdf">Uchwała Nr 5/2018 MKW z 18 września 2018 r.</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-6- mkw-skan.pdf">Uchwała Nr 6/2018 MKW z 21 września 2018 r.</a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- mkw-21.09.2018- przedluzenie- rejestracji.pdf" >Obwieszczenie MKW z dnia 21 września 2018 r. </a>
  
  

"Komunikat

"Komunikat

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/komunikat- mkw-o-losowaniu- numerow-list.pdf">Komunikat MKW z dnia 28 września 2018 r. </a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/skan-uchwaly- 7-mkw-nr-list.pdf">Uchwała Nr 7/2018 MKW </a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- mkw-o-numerach-list.pdf"> Obwieszczenie MKW o przyznanych numerach list</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/skan-uchwaly- 8-mkw.pdf">Uchwała Nr 8/2018 MKW</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- rm-pl_7.pdf"> Obwieszczenie - kandydaci do Rady Miasta</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/skan-uchwaly- 9-mkw.pdf">Uchwała Nr 9/2018 MKW </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- o-kandydatach-na-bm.pdf"> Obwieszczenie - kandydaci na Burmistrza Miasta</a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-nr- 10-mkw-karty- rada-miasta.pdf">Uchwała Nr 10/2018 MKW </a>
  
  

"Uchwała

"Uchwała

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-nr- 11-mkw-karta- bm-skan.pdf">Uchwała Nr 11/2018 MKW </a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- mkw-dyzur-przed-i-w-dniu- wyborow.pdf">Informacja MKW o dyżurach</a>
  
  &nbsp;
  <strong>Obwodowe komisje wyborcze w Podkowie Leśnej</strong>
  

"Postanowienia

"Postanowienia

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/postanowienie_ komisarza_ii_ obkw_20181001- pl.pdf">Postanowienie ws. powołania komisji obwodowych</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/postanowienie_ komisarza_i_posiedzenia.pdf" >Postanowienie ws.  pierwszego posiedzenia</a>
  
  

"Uchwały

"Uchwały

  <strong>Obwód Nr 1</strong>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwaly-okw- 1-dzien.pdf">Uchwały OKW 1 ds. Przeprowadzenia Głosowania </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwaly-okw- 1-noc.pdf">Uchwały OKW 1 ds. Ustalenia Wyników </a>
  <strong>Obwód Nr 2</strong>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwaly-okw- 2-dzien.pdf">Uchwały OKW 2 ds. Przeprowadzenia Głosowania </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwaly-okw- 2-noc.pdf">Uchwały OKW 2 ds. Ustalenia Wyników </a>
  
  

"Komunikaty

"Komunikaty

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/kominikat- okw1.pdf">Obwód Nr 1 </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/kominikat- okw2.pdf">Obwód Nr 2</a>
  
  &nbsp;
  <strong>Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów
  </strong>
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- kandydaci-wojewodztwo.pdf" >Obwieszczenie - kandydaci do Sejmiku Województwa - okręg nr 7</a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- kandydaci-powiat.pdf" >Obwieszczenie - kandydaci do Rady Powiatu - okręg 2</a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- rm-pl_7.pdf"> Obwieszczenie - kandydaci do Rady Miasta</a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- o-kandydatach-na-bm.pdf"> Obwieszczenie - kandydaci na Burmistrza Miasta</a>
  
  

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/obwieszczenie- o-skresleniu.pdf" >Obwieszczenie o skreśleniu</a>
  
  &nbsp;
  <strong>Informacje o pracy i dyżurach w dn. 18-21 października 2018 r.
  </strong>
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- o-dyzurach-powiatowej-komisji- wyborczej-18.10- 21.10.2018.pdf">Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej </a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- mkw-dyzur-przed-i-w-dniu- wyborow.pdf">Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej</a>
  
  

"Informacja

"Informacja

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/informacja- urzednika-wyborczego- 003.pdf">Informacja Urzędnika Wyborczego</a>
  
  

"Komunikaty

"Komunikaty

  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/kominikat- okw1.pdf">Obwód Nr 1 </a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/kominikat- okw2.pdf">Obwód Nr 2</a>
  
  &nbsp;
  &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna