Wybory prezydenckie 2020

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 7 lutego 2020 o 08:08:49. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
7 lutego 2020 o 08:08:49Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: Data wyborów: 10 maja 2020 r.
  Dodano:  
  Dodano: Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent2020/ ">wybory.gov.pl</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zarzadzenie- wyborow-prezydenckich-2020.pdf" >Postanowienie Marszałka Sejmu RP ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP i kalendarz wyborczy</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/obwieszczenie- bm-tablice-1.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych</a>
  Dodano:

"Informacje

"Informacje

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-o-czynnym- i-biernym-prawie- wyb.pdf">Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/polacy-w- kraju.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/polacy-za- granica.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obowiązkach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-pkw- o-upr-wyb-niep.pdf">Informacja o uprawieniach wyborców niepełnosprawnych </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-pkw- o-uplywie-terminow- wyb-niep.pdf">Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-uzupelniajaca- um-dla-niepelnosprawnych.pdf">Informacja uzupełniająca Urzędu Miasta</a>
  Dodano: <strong>Wzory druków:</strong>
Skasowano:  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- sporzadzenie- aktu-pelnomocnictwa.doc">Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zgodna-przyjecie- pelnomocnictwa.docx">Zgodna na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zgloszenie- zamiaru-glosowania- koresp.docx" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych: </strong><strong>
  Dodano: </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a>
  Dodano:

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna