Wybory prezydenckie 2020

Data wyborów: 10 maja 2020 r.

 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej – wybory.gov.pl

Postanowienie Marszałka Sejmu RP ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP i kalendarz wyborczy

Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych - uprawnienia, terminy, wzory druków

Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych - uprawnienia, terminy, wzory druków

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna