Wybory parlamentarne 2019

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 24 września 2019 o 10:47:41. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów i kalendarz wyborczy

Ustawa Kodeks wyborczy

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja Burmistrza o udostępnieniu spisu wyborców

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
24 września 2019 o 10:47:41Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <img class="aligncenter wp-image-21749 size-full" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/08/ wybory-do-sejmu- i-senatu-wezszy.jpg" alt="" width="2919" height="1490" /> Bez zmian: <img class="aligncenter wp-image-21749 size-full" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/08/ wybory-do-sejmu- i-senatu-wezszy.jpg" alt="" width="2919" height="1490" />
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/">Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej</a> Bez zmian: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/">Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/postanowienie- i-kalendarz-wyborczy.pdf" >Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów i kalendarz wyborczy</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/postanowienie- i-kalendarz-wyborczy.pdf" >Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów i kalendarz wyborczy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/kodeks-wybrczy- 08.08.2019.pdf">Ustawa Kodeks wyborczy </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/kodeks-wybrczy- 08.08.2019.pdf">Ustawa Kodeks wyborczy </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenie- o-okregach-warszawa-ii.pdf" >Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenie- o-okregach-warszawa-ii.pdf" >Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenie- bm-tablice-.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenie- bm-tablice-.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenie- burmsitrza-obwody.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenie- burmsitrza-obwody.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-udostepnieniu- spisu.pdf">Informacja Burmistrza o udostępnieniu spisu wyborców</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-udostepnieniu- spisu.pdf">Informacja Burmistrza o udostępnieniu spisu wyborców</a>
Bez zmian:

"Informacje

"Informacje

 Bez zmian:

"Informacje

"Informacje

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja_ o_warunkach_udzialu_obywateli_ polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_ glosowania_utworzonych_w_ kraju.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja_ o_warunkach_udzialu_obywateli_ polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_ glosowania_utworzonych_w_ kraju.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja_ o_warunkach_udzialu_obywateli_ polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_ glosowania_utworzonych_za_ granica_i_na_ polskich_statkach_ morskich.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja_ o_warunkach_udzialu_obywateli_ polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_ glosowania_utworzonych_za_ granica_i_na_ polskich_statkach_ morskich.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-uprawnieniach- wyb-niepelnosprawnych.pdf">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-uprawnieniach- wyb-niepelnosprawnych.pdf">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-terminach-dla- wyb-niepelnosprawnych.pdf">Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-terminach-dla- wyb-niepelnosprawnych.pdf">Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/info-uzupelniajaca- um-dla-niepelnosprawnych.pdf">Informacja uzupełniająca Urzędu Miasta </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/info-uzupelniajaca- um-dla-niepelnosprawnych.pdf">Informacja uzupełniająca Urzędu Miasta </a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Wzory druków:</strong> Bez zmian: <strong>Wzory druków:</strong>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wzor-wniosku- o-sporz-aktu- pelnomocnictwa.pdf">Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wzor-wniosku- o-sporz-aktu- pelnomocnictwa.pdf">Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wzor-zgody- na-przyjecie- pelnomocnictwa.pdf">Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wzor-zgody- na-przyjecie- pelnomocnictwa.pdf">Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wniosek-o- dopisanie-do- spisu-wyborcow.doc">Wniosek o dopisanie do spisu wyborców</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wniosek-o- dopisanie-do- spisu-wyborcow.doc">Wniosek o dopisanie do spisu wyborców</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wniosek-o- wpisanie-do-rejestru- wyborcow.doc">Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wniosek-o- wpisanie-do-rejestru- wyborcow.doc">Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wniosek-o- wydanie-zaswiadczenia-o-prawie- do-glosowania.doc">Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wniosek-o- wydanie-zaswiadczenia-o-prawie- do-glosowania.doc">Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zgloszenie- zamiaru-glosowania- korespondencyjnego.docx" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zgloszenie- zamiaru-glosowania- korespondencyjnego.docx" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych: </strong><strong> Bez zmian: <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych: </strong><strong>
Bez zmian: </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a> Bez zmian: </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"Obwodowe

"Obwodowe

 Dodano:

"Obwodowe

"Obwodowe

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/uchwala-11- 2019-pkw-ws-powolywania- okw.pdf">Uchwała Nr 11/2019 PKW ws. powoływania obwodowych komisji wyborczych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/uchwala-11- 2019-pkw-ws-powolywania- okw.pdf">Uchwała Nr 11/2019 PKW ws. powoływania obwodowych komisji wyborczych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/uchwala-79- 2019-pkw-zmiana- wzoru-zgloszenia- do-okw.pdf">Uchwała Nr 79/2019 PKW ws. zmiany uchwały Nr 11/2019 (nowy wzór zgłoszenia)</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/uchwala-79- 2019-pkw-zmiana- wzoru-zgloszenia- do-okw.pdf">Uchwała Nr 79/2019 PKW ws. zmiany uchwały Nr 11/2019 (nowy wzór zgłoszenia)</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- pkw-wzo-zgloszenia.pdf" >Załącznik do uchwały PKW - nowy wzór zgłoszenia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- pkw-wzo-zgloszenia.pdf" >Załącznik do uchwały PKW - nowy wzór zgłoszenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/info-um-zgloszenia- do-okw.pdf">Informacja Urzędu Miasta ws. przyjmowania zgłoszeń na członków komisji </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/info-um-zgloszenia- do-okw.pdf">Informacja Urzędu Miasta ws. przyjmowania zgłoszeń na członków komisji </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wzor-zgloszenia- do-okw.doc">Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (komitety) - Podkowa Leśna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wzor-zgloszenia- do-okw.doc">Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (komitety) - Podkowa Leśna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zgloszenie- okw-wyborca.doc">Wzór zgłoszenia dla wyborców</a> (uzupełnienie składu) Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zgloszenie- okw-wyborca.doc">Wzór zgłoszenia dla wyborców</a> (uzupełnienie składu)
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-przedluzeniu- terminu-zgloszen- do-obkw.pdf">Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-przedluzeniu- terminu-zgloszen- do-obkw.pdf">Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych</a>
Skasowano: <strong>Informacje i formalności związane z powoływaniem komisji: </strong><strong>  Dodano: Informacje i formalności związane z powoływaniem komisji: <strong>
Bez zmian: </strong>pok. nr 5 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 06. Bez zmian: </strong>pok. nr 5 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 06.
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/postawnowienie- powolanie-okw.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołanie obwodowych komisji wyborczych</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/postawnowienie- powolanie-okw.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania obwodowych komisji wyborczych</a> - składy komisji
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/postanowienie- i-posiedzenia- okw.pdf">Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/skany-uchwal- okw-ws-wyboru- p-i-zcy.pdf">Uchwały Komisji ws. wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących Komisji</a>
  Dodano: <strong>Informacje Komisji o składach i pełnionych funkcjach</strong> -  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja_ o_skladzie_z_ funkcjami_140502- 1.pdf">Komisja Nr 1</a>  i  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja_ o_skladzie_z_ funkcjami_140502- 2.pdf">Komisja Nr 2</a>
  Dodano: <strong>Informacje o godzinie rozpoczęcia pracy przez Komisje w lokalach dniu wyborów (6.00)</strong> -  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja_ o_godzinach_pracy_komisji- 1.pdf">Komisja Nr 1</a>  i  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja_ o_godzinach_pracy_komisji- okw2.pdf">Komisja Nr 2</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
  Dodano: <strong>Kandydaci w wyborach:
  Dodano: - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenia- kandydaci-sejm20.pdf" >Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej  - listy kandydatów na posłów</a>  </strong>(<a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/ pl/kandydaci/ sejm/20">link do strony PKW - Sejm - okręg nr 20</a>)
  Dodano: - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenie.pdf" ><strong>Obwieszczenie ws. skreślenia kandydata na posła z zarejestrowanej listy po wydruku kart</strong>  cz. 1 </a> - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenie_ karta.pdf">cz. 2 odwzorowanie karty</a>
  Dodano: <strong>- <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/obwieszczenia- kandydaci-senat41.pdf" >Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - kandydaci na senatora</a>  </strong>(<a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/ pl/kandydaci/ senat/41">link do strony PKW - Senat - okręg nr 41</a>)
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/dyzur-urzednika- wyborczego-2019.pdf">Informacje o dyżurze Urzędnika Wyborczego w dniach 12 i 13 października 2019 r.</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <strong>WYNIKI GŁOSOWANIA W PODKOWIE LEŚNEJ:</strong>
  Dodano: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/ pl/wyniki/sejm/ gm/140502?fbclid= IwAR1dm-gAw7_ pZPHQho0gWGODe51jF90tHB5IFWzH3ZIqf8sBnFZvA4Zz9tk">Link strona PKW - Sejm i Senat </a>
  Dodano: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ sejmsenat2019/ pl/frekwencja/ Koniec/sejm/ gm/140502">Frekwencja</a>
  Dodano: <a href="http:// podkowalesna.pl/ aktualnosci/ wyniki-wyborow- 2/">Podsumowanie</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna