Biuletyn Informacji Publicznej / Wybory i Referenda / Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 29 marca 2019 o 10:19:19. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych (kalendarz wyborczy)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów

 

Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych - uprawnienia i terminy

Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych - uprawnienia i terminy

Informacje o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
29 marca 2019 o 10:19:19Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.  Dodano: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Zawartość
Bez zmian: <img class="alignnone size-full wp-image-19729" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/02/ wybory_do_europarlamentu_2019.jpg" alt="" width="1926" height="653" /> Bez zmian: <img class="alignnone size-full wp-image-19729" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2019/02/ wybory_do_europarlamentu_2019.jpg" alt="" width="1926" height="653" />
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <a href="http:// podkowalesna.pl/ aktualnosci/ wyniki-wyborow- i-frekwencja- w-podkowie-lesnej/ "><strong>INFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA W PODKOWIE LEŚNEJ</strong></a>
  Dodano: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ pe2019/">Strona Państwowej Komisji Wyborczej, w tym szczegółowe wyniki głosowania i wyniki wyborów w Polsce</a>
Skasowano: <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ pe2019/">Strona Państwowej Komisji Wyborczej</a> Dodano: <a href="https:/ /www.wybory-europejskie.eu/ wyniki-wyborow">Wyniki wyborów w UE</a>
  Dodano: &nbsp;
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/obwieszczenie- o-wyborach-do-pe-i-wykaz- okregow.pdf"> Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych (kalendarz wyborczy)</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/obwieszczenie- o-wyborach-do-pe-i-wykaz- okregow.pdf"> Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych (kalendarz wyborczy)</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/obwieszczenie- bm-tablice-pe.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza Miasta ws. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/obwieszczenie- bm-tablice-pe.pdf" >Obwieszczenie ws. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów</a>
Skasowano: <strong> </strong> Dodano:
Skasowano:

"Informacje

"Informacje

 Dodano:

"Informacje

"Informacje

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- o-warunkach-glosowania-w- kraju.pdf">Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- o-warunkach-glosowania-w- kraju.pdf">Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- o-warunkach-glosowania-za- granica-i-na- statkach.pdf">Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- o-warunkach-glosowania-za- granica-i-na- statkach.pdf">Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- o-glosowaniu- obywateli-ue- w-rp.pdf">Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu obywateli UE niebędących obywatelami polskimi</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- o-glosowaniu- obywateli-ue- w-rp.pdf">Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu obywateli UE niebędących obywatelami polskimi</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- o-uparawnieniach- wyb-niep.pdf">Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- o-uparawnieniach- wyb-niep.pdf">Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- terminy-wyborcy- niepelnosprawni.pdf">Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-pkw- terminy-wyborcy- niepelnosprawni.pdf">Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/informacja- um-dla-wyborcow- pe.pdf">Informacja Urzędu Miasta dla wyborców dot. udziału w wyborach  </a>
  Dodano: <strong>Wzory druków:</strong>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/wniosek-o- dopisanie-do- spisu-wyborcow.doc">Wniosek o dopisanie do spisu wyborców</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/wniosek-o- wpisanie-do-rejestru- wyborcow.doc">Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/wniosek-o- wydanie-zaswiadczenia-o-prawie- do-glosowania.doc">Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/zgloszenie- zamiaru-glosowania- korespondencyjnego.docx" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/wniosek-o- sporzadzenie- aktu-pelnomocnictwa- do-glosowania.doc">Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/zgoda-na- przyjecie-pelnomocnictwa- do-glosowania.doc">Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
  Dodano: </ul>
Bez zmian: <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych: </strong><strong> Bez zmian: <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych: </strong><strong>
Bez zmian: </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a> Bez zmian: </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"Informacje

"Informacje

 Dodano:

"Informacja

"Informacja

Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-um-zgloszenia- do-okw-pe.pdf">Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych  </a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/info-um-zgloszenia- do-okw-pe-diety.pdf">Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/zgloszenie- do-komisji-obwodowych-dla- komitetow.doc">Wzór zgłoszenia dla komitetów</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/zgloszenie- do-komisji-obwodowych-dla- komitetow.doc">Wzór zgłoszenia dla komitetów</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/zgloszenie- do-okw-pe-uzupelnienie- skladu.docx">Wzór zgłoszenia dla wyborców  - uzupełnienie składu</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/zgloszenie- do-okw-pe-uzupelnienie- skladu.docx">Wzór zgłoszenia dla wyborców  - uzupełnienie składu</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/informacja- o-przedluzeniu- zgloszen-do- okw.pdf">Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do komisji (dla komitetów)</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
  Dodano:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/obwieszczenie- o-obwodach-pe.pdf" >Obwieszczenie o obwodach</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Informacja

"Informacja

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/informacja- kw-o-zmienionych-siedzibach- obw.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Informacja

"Informacja

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/inforamcja- o-udostepnieniu- spisu.pdf">Informacja o udostępnieniu spisu wyborców</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Postanowienia

"Postanowienia

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/postanowienie- powolanie-okw.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/postawnowienie- zmiana-okw1.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego - zmiana składu OKW Nr 1</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/postanowienie- zmiany-w-skladzie- okw-1-zdunek- 26.05.2019.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego - zmiana składu OKW Nr 2 </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Obwieszczenie

"Obwieszczenie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/obwieszczenia- okw-i-zarejestrowane-listy- 4-poprawne.pdf" >Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do PE </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwały

"Uchwały

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/skany-uchwal- 1-i-2-okw.pdf">Skany uchwał komisji</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Komunikaty

"Komunikaty

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/komunikat_ okw1.pdf">Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/komunikat_ okw1-zm-skladu.pdf">Komunikat Obowodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (zmiana składu)</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/komunikat_ okw2.pdf">Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/sklady-obwodowych- komisji-wyborczych-stan-na- 26-maja-2019- r.pdf">Składy obwodowych komisji wyborczych - stan na 26 maja 2019 r</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Informacja

"Informacja

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 02/dyzur-urzednika- wyborczego-2019.pdf">Dyżur Urzędnika Wyborczego</a>
  Dodano:
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna