Biuletyn Informacji Publicznej / Wybory i Referenda / Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA W PODKOWIE LEŚNEJ

Strona Państwowej Komisji Wyborczej, w tym szczegółowe wyniki głosowania i wyniki wyborów w Polsce

Wyniki wyborów w UE

 

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych (kalendarz wyborczy)

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 4 marca 2019 r. ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenia obwieszczeń wyborczych i plakatów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 4 marca 2019 r. ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenia obwieszczeń wyborczych i plakatów

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - w tym o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - w tym o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 5 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 5 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 17 kwietnia 2019 r. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta o udostępnieniu spisu wyborców

Informacja Burmistrza Miasta o udostępnieniu spisu wyborców

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie IIw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i o zmianach w składach

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie IIw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i o zmianach w składach

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Uchwały obwodowych komisji wyborczych z dnia 15 maja 2019 r. o wyborze przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji

Uchwały obwodowych komisji wyborczych z dnia 15 maja 2019 r. o wyborze przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji

Komunikaty obwodowych komisji wyborczych o składach i siedzibach komisji, pełnionych funkcjach i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów

Komunikaty obwodowych komisji wyborczych o składach i siedzibach komisji, pełnionych funkcjach i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego 25-26 maja 2019 r.

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego 25-26 maja 2019 r.

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna