Wybory prezydenckie 2015

Wybory Prezydenta RP - Głosuję. To proste!

Wybory Prezydenta RP - Głosuję. To proste!

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie wyznaczenia na terenie miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Informacja ogólna dotycząca wyborów prezydenckich w 2015 r.

Informacja ogólna dotycząca wyborów prezydenckich w 2015 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o udostępnieniu spisu wyborców

Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o udostępnieniu spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.

dopisanie do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, akty pełnomocnictwa.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania z upoważnieniem do odbioru

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania z upoważnieniem do odbioru

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 kwietnia 2015 r.

o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.
Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

o składach osobowych, pełnionych funkcjach, siedzibach oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

o składach osobowych, pełnionych funkcjach, siedzibach oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

o składach osobowych, pełnionych funkcjach, siedzibach oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

o składach osobowych, pełnionych funkcjach, siedzibach oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w Podkowie Leśnej w dniu 10 maja 2015 r.
Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r.

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Protokół o wynikach głosowania

Protokół o wynikach głosowania

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju (załącznik).
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (załącznik).
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 12 maja 2015 r. o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

w sprawie głosowania ponownego w dniu 24 maja 2015 r.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

w sprawie głosowania ponownego w dniu 24 maja 2015 r.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

w sprawie głosowania ponownego w dniu 24 maja 2015 r.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

w sprawie głosowania ponownego w dniu 24 maja 2015 r.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych i terminach w głosowaniu ponownym.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna