Biuletyn Informacji Publicznej / Wybory i Referenda / Wcześniejsze wybory i referenda / Referendum lokalne 2 kwietnia 2017 r. – unieważnione

Referendum lokalne 2 kwietnia 2017 r. – unieważnione

 

Ustawa o referendum lokalnym

Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego – publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum

Informacja dla wyborców dotycząca udziału w wyborach i referendach

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji ds. referendum

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego ws. stwierdzenia nieważności uchwały ws. przeprowadzenia referendum – zawiadomienie wstrzymuje wykonanie uchwały

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna