Biuletyn Informacji Publicznej / Wybory i Referenda / Referendum lokalne 4 czerwca 2017 r.

Referendum lokalne 4 czerwca 2017 r.

Referendum przeprowadzane na wniosek mieszkańców

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

 

Informacje ogólne

Informacja grupy inicjatywnej mieszkańców o zamierzonym referendum

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum

Wniosek o przeprowadzenie referendum

Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym

Protokół z prac Doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom Ustawy o referendum lokalnym

Uchwała Nr 233/XXXVI/2017 Rady Miasta z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców publikacja w Dzienniku Urzędowym

KALENDARZ REFERENDUM

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Podkowa Leśna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych uczestniczących w kampanii w referendalnej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 24 kwietnia 2017 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

 

Informacje dla głosujących

Informacja dla wyborców dotycząca udziału w wyborach i referendach

Osoby uprawnione do głosowania w referendum

Wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych i druki:

 

Informacje dotyczące komisji referendalnych

Uchwała Nr 234/XXXVI/2017 Rady Miasta z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej i obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej oraz obwodowych komisji do spraw referendum, wzorów zgłoszeń oraz wysokości diet przysługujących członkom komisji w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 4 czerwca 2017 r.

Informacja Burmistrza Miasta o naborze kandydatów do komisji referendalnych – terminy, warunki i wzory zgłoszeń:

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna