Biuletyn Informacji Publicznej / Wybory i Referenda / Referendum lokalne 2 kwietnia 2017 r. – unieważnione

Referendum lokalne 2 kwietnia 2017 r. – unieważnione

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 17 lutego 2017 o 13:52:42. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
17 lutego 2017 o 13:52:42Aktualna wersja
Tytuł
Referendum lokalne 2 kwietnia 2017 r.  Referendum lokalne 2 kwietnia 2017 r. - unieważnione
Zawartość
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/referendum- 1-769a.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10053" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/02/ referendum-1-769a.png" alt="" width="1280" height="450" /></a>  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/referendum- 1-769a-uniewa.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10359" src="http://bip.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2017/02/ referendum-1- 769a-uniewa.png" alt="" width="1280" height="450" /></a>
&nbsp; &nbsp;
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/ustawa-o- referendum-lokalnym.pdf">Ustawa o referendum lokalnym</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/ustawa-o- referendum-lokalnym.pdf">Ustawa o referendum lokalnym</a>
&nbsp;  
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/uchwala-205- 34-2017-calosc.pdf">Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego</a> - publikacja uchwały w <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/dz-urz-205- 34-2017-referendum.pdf">Dzienniku Urzędowym</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/uchwala-205- 34-2017-calosc.pdf">Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego</a> - publikacja uchwały w <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/dz-urz-205- 34-2017-referendum.pdf">Dzienniku Urzędowym</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/zalacznik- nr-1-kalendarz.pdf">Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/zalacznik- nr-1-kalendarz.pdf">Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/informacja- dla-wyborcow- dotyczaca-udzialu- w-wyborach-i- referendach.pdf">Informacja dla wyborców dotycząca udziału w wyborach i referendach</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/informacja- dla-wyborcow- dotyczaca-udzialu- w-wyborach-i- referendach.pdf">Informacja dla wyborców dotycząca udziału w wyborach i referendach</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/nabor-do- mkr-i-okr-1.pdf">Informacja o naborze kandydatów na członków komisji ds. referendum</a>  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/nabor-do- mkr-i-okr-2.pdf">Informacja o naborze kandydatów na członków komisji ds. referendum</a>
<ul> <ul>
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/wzor-zgloszenia- do-mkw-1.pdf">Formularz zgłoszenia do Miejskiej Komisji ds. Referendum</a></li>  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/wzor-zgloszenia- do-mkw-1.pdf">Formularz zgłoszenia do Miejskiej Komisji ds. Referendum</a></li>
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/wzor-zgloszenia- do-okr.pdf">Formularz zgłoszenia do Obwodowej Komisji ds. Referendum</a></li>  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/wzor-zgloszenia- do-okr.pdf">Formularz zgłoszenia do Obwodowej Komisji ds. Referendum</a></li>
</ul> </ul>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/informacja- dla-wyborcow- niepelnosprawnych.pdf">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/informacja- dla-wyborcow- niepelnosprawnych.pdf">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych</a>
<ul> <ul>
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/wniosek-o- sporzadzenie- aktu-pelnomocnictwa- do-glosowania.doc">Formularz wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li>  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/wniosek-o- sporzadzenie- aktu-pelnomocnictwa- do-glosowania.doc">Formularz wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/zgoda-na- przyjecie-pelnomocnictwa- do-glosowania-w-wyborach- do-sejmu.doc">Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/zgoda-na- przyjecie-pelnomocnictwa- do-glosowania-w-wyborach- do-sejmu.doc">Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
</a></li> </a></li>
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/zgloszenie- zamiaru-glosowania- korespondencyjnego.doc">Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego</a></li>  <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/zgloszenie- zamiaru-glosowania- korespondencyjnego.doc">Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego</a></li>
</ul> </ul>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2017/ 02/zawiadomienie- muw-o-wszczeciu- post-ws-referendum.pdf" >Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego ws. stwierdzenia nieważności uchwały ws. przeprowadzenia referendum </a>- zawiadomienie wstrzymuje wykonanie uchwały
&nbsp; <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/rozstrzygniecie- nadzorcze-ws.- referendum.pdf" >Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna