Urząd Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 25 października 2016 o 14:42:29. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

Dane do faktury:
Miasto Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
NIP: 529-180-92-80
Nr konta bankowego
43 1240 5918 1111 0000 4909 0851
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
wtorek w godz. 8.00 – 16.00
środa w godz. 8.00 – 16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00 – 14.00
sob. – niedz. – Urząd nieczynny

Rejestry prowadzone przez referaty i samodzielne stanowiska

Rejestry prowadzone przez referaty i samodzielne stanowiska

1. Rejestr pism przychodzących
2. Rejestr uchwał Rady Miasta
3. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta
4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu
5. Rejestr pojazdów opodatkowanych
6. Rejestr placówek oświatowych
7. Rejestr wniosków i interpelacji radnych i komisji
8. Rejestr zleceń i umów
9. Rejestr dyżurów radnych
10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Podkowa Leśna
11. Rejestr szkół i placówek oświatowych niepublicznych działających na terenie Gminy Podkowa Leśna
12. Księga rejestrowa instytucji kultury działających na terenie Miasta Podkowa Leśna
13. Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta

Ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta

1. Ewidencja ludności.
2. Ewidencja podatników.
3. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
4. Ewidencja działalności gospodarczej.
5. Ewidencja dróg.
6. Ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym.
7. Ewidencja grobów.
8. Ewidencja osób korzystających z selektywnej zbiórki odpadów.
9. Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
10. Ewidencja inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej.
11. Ewidencja przyłączy wodociągowych.

Archiwa Urzędu Miasta

Archiwa Urzędu Miasta

W zasobach archiwalnych znajdują się:

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwały Rary Miasta od 1990 roku.
Zarządzenia Zarządu Miasta od 1990 roku.
Akty stanu cywilnego od 1949 roku.

Numery kont Urzędu Miasta

Numery kont Urzędu Miasta

Wszelkie opłaty można uiszczać na wskazane numery kont:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Brwinowie
ul. Leśna 7a
05-840 Brwinów61 9291 0001 0090 4962 2000 0010
Bank Pekao S.A. Oddział w Pruszkowie
al. Wojska Polskiego 23
05-800 Pruszków43 1240 5918 1111 0000 4909 0851

NIP i REGON

NIP i REGON

NIP Miasta Podkowa Leśna: 529-180-92-80
REGON Miasta Podkowa Leśna: 013269338
NIP Urzędu Miasta: 534-14-65-599
REGON Urzędu Miasta: 000527138

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
25 października 2016 o 14:42:29Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <strong>Urząd Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Urząd Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: ul. Akacjowa 39/41 Bez zmian: ul. Akacjowa 39/41
Bez zmian: 05-807 Podkowa Leśna Bez zmian: 05-807 Podkowa Leśna
Bez zmian: tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03 Bez zmian: tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
Bez zmian: e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl Bez zmian: e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Bez zmian: <table> Bez zmian: <table>
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td><span style="text-decoration: underline;">Dane do faktury:</span> Bez zmian: <td><span style="text-decoration: underline;">Dane do faktury:</span>
Bez zmian: Miasto Podkowa Leśna Bez zmian: Miasto Podkowa Leśna
Bez zmian: ul. Akacjowa 39/41 Bez zmian: ul. Akacjowa 39/41
Bez zmian: 05-807 Podkowa Leśna Bez zmian: 05-807 Podkowa Leśna
Bez zmian: NIP: 529-180-92-80 Bez zmian: NIP: 529-180-92-80
Bez zmian: Nr konta bankowego Bez zmian: Nr konta bankowego
Bez zmian: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851</td> Bez zmian: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851</td>
Bez zmian: <td><span style="text-decoration: underline;">Godziny pracy Urzędu:</span> Bez zmian: <td><span style="text-decoration: underline;">Godziny pracy Urzędu:</span>
Bez zmian: poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00 Bez zmian: poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
Bez zmian: wtorek w godz. 8.00 – 16.00 Bez zmian: wtorek w godz. 8.00 – 16.00
Bez zmian: środa w godz. 8.00 – 16.00 Bez zmian: środa w godz. 8.00 – 16.00
Bez zmian: czwartek w godz. 8.00-16.00 Bez zmian: czwartek w godz. 8.00-16.00
Bez zmian: piątek w godz. 8.00 – 14.00 Bez zmian: piątek w godz. 8.00 – 14.00
Bez zmian: sob. – niedz. - Urząd nieczynny</td> Bez zmian: sob. – niedz. - Urząd nieczynny</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:

"Rejestry

"Rejestry

 Bez zmian:

"Rejestry

"Rejestry

Bez zmian: <table> Bez zmian: <table>
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>1. Rejestr pism przychodzących</td> Bez zmian: <td>1. Rejestr pism przychodzących</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/prawo- miejscowe/uchwaly- i-stanowiska- rady-miasta/kadencja-2014- 2018/kadencja- 2014-2018/1190/">2. Rejestr uchwał Rady Miasta</a></td>  Dodano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/uchwaly- i-stanowiska- rady-miasta/">2. Rejestr uchwał Rady Miasta</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>3. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta</td>  Dodano: <td>3. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ zarzadzenia- burmistrza/zarzadzenia-finansowe- burmistrza/"> zarządzenia finansowe</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ zarzadzenia- burmistrza/zarzadzenia- organizacyjne- burmistrza/"> zarządzenia organizacyjne</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: </td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu</td> Bez zmian: <td>4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>5. Rejestr pojazdów opodatkowanych</td> Bez zmian: <td>5. Rejestr pojazdów opodatkowanych</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>6. Rejestr placówek oświatowych</td> Bez zmian: <td>6. Rejestr placówek oświatowych</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>7. Rejestr wniosków i interpelacji radnych i komisji</td> Bez zmian: <td>7. Rejestr wniosków i interpelacji radnych i komisji</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>8. Rejestr zleceń i umów</td> Bez zmian: <td>8. Rejestr zleceń i umów</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>9. Rejestr dyżurów radnych</td> Bez zmian: <td>9. Rejestr dyżurów radnych</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr_zlobkow.pdf">10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Podkowa Leśna</a></td>  Dodano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr-zlobkow- i-klubow.pdf">10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy Podkowa Leśna</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr_placowek_ niepublicznych.pdf">11. Rejestr szkół i placówek oświatowych niepublicznych działających na terenie Gminy Podkowa Leśna</a></td>  Dodano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/ewidencja- szkĂl-i-placĂwek- niepublicznych.pdf">11. Rejestr szkół i placówek oświatowych niepublicznych działających na terenie gminy Podkowa Leśna </a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
  Dodano: <td>12. Rejestr instytucji kultury Miasta Podkowa Leśna
  Dodano: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Podkowa Leśna, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
  Dodano: Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury:
  Dodano: 1.    Zgodnie z § 10 ust.1 ww. rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  Dodano: 2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  Dodano: 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  Dodano: 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  Dodano: 3.    Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  Dodano: 4.    Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  Dodano: 5.    Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  Dodano: Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
Skasowano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr-ik- calosc.pdf">12. Księga rejestrowa instytucji kultury działających na terenie Miasta Podkowa Leśna </a></td>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr-ik- calosc-stan-27.04.2017- r..pdf">Księga rejestrowa instytucji kultury Miasta Podkowa Leśna</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/wniosek_o_ wydanie_odpisu_z_rejestru_ kultury.docx">Wniosek o wydanie odpisu z rejestru kultury</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td><span style="line-height: 1.5;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr_zb_ danych_osob_um_ 2015.pdf">13. Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></span></td> Dodano: <td></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td></td> Bez zmian: <td></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Ewidencje

"Ewidencje

 Bez zmian:

"Ewidencje

"Ewidencje

Bez zmian: <table> Bez zmian: <table>
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">1. Ewidencja ludności.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">1. Ewidencja ludności.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">2. Ewidencja podatników.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">2. Ewidencja podatników.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">3. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">3. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">4. Ewidencja działalności gospodarczej.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">4. Ewidencja działalności gospodarczej.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">5. Ewidencja dróg.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">5. Ewidencja dróg.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">6. Ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">6. Ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">7. Ewidencja grobów.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">7. Ewidencja grobów.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">8. Ewidencja osób korzystających z selektywnej zbiórki odpadów.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">8. Ewidencja osób korzystających z selektywnej zbiórki odpadów.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">9. Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">9. Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">10. Ewidencja inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnej.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">10. Ewidencja inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnej.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">11. Ewidencja przyłączy wodociągowych.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">11. Ewidencja przyłączy wodociągowych.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Archiwa

"Archiwa

 Bez zmian:

"Archiwa

"Archiwa

Bez zmian: W zasobach archiwalnych znajdują się: Bez zmian: W zasobach archiwalnych znajdują się:
Bez zmian: <table style="width: 379px; height: 184px;"> Bez zmian: <table style="width: 379px; height: 184px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td style="width: 369px;">Dziennik Ustaw</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td style="width: 369px;">Monitor Polski</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td style="width: 369px;">Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego</td>  
Skasowano: </tr>  
Skasowano: <tr>  
Skasowano: <td style="width: 369px;">Uchwały Rary Miasta od 1990 roku.</td>  Dodano: <td style="width: 369px;">Uchwały Rady Miasta od 1990 roku.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 369px;">Zarządzenia Zarządu Miasta od 1990 roku.</td> Bez zmian: <td style="width: 369px;">Zarządzenia Zarządu Miasta od 1990 roku.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 369px;">Akty stanu cywilnego od 1949 roku.</td> Bez zmian: <td style="width: 369px;">Akty stanu cywilnego od 1949 roku.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Numery

"Numery

Wszelkie opłaty można uiszczać na wskazane numery kont:
 Bez zmian:

"Numery

"Numery

Wszelkie opłaty można uiszczać na wskazane numery kont:
Bez zmian: <table style="width: 425px; height: 235px;"> Bez zmian: <table style="width: 425px; height: 235px;">
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 415px;">Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Brwinowie Bez zmian: <td style="width: 415px;">Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Brwinowie
Bez zmian: ul. Leśna 7a Bez zmian: ul. Leśna 7a
Bez zmian: 05-840 Brwinów61 9291 0001 0090 4962 2000 0010</td> Bez zmian: 05-840 Brwinów61 9291 0001 0090 4962 2000 0010</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td style="width: 415px;">Bank Pekao S.A. Oddział w Pruszkowie Bez zmian: <td style="width: 415px;">Bank Pekao S.A. Oddział w Pruszkowie
Bez zmian: al. Wojska Polskiego 23 Bez zmian: al. Wojska Polskiego 23
Bez zmian: 05-800 Pruszków43 1240 5918 1111 0000 4909 0851</td> Bez zmian: 05-800 Pruszków43 1240 5918 1111 0000 4909 0851</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"NIP

"NIP

 Bez zmian:

"NIP

"NIP

Bez zmian: <table> Bez zmian: <table>
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>NIP Miasta Podkowa Leśna: 529-180-92-80 Bez zmian: <td>NIP Miasta Podkowa Leśna: 529-180-92-80
Bez zmian: REGON Miasta Podkowa Leśna: 013269338</td> Bez zmian: REGON Miasta Podkowa Leśna: 013269338</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Bez zmian: <td>NIP Urzędu Miasta: 534-14-65-599 Bez zmian: <td>NIP Urzędu Miasta: 534-14-65-599
Bez zmian: REGON Urzędu Miasta: 000527138</td> Bez zmian: REGON Urzędu Miasta: 000527138</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna