Urząd Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 czerwca 2016 o 13:37:38. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

Dane do faktury:
Miasto Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
NIP: 529-180-92-80Nr konta bankowego
43 1240 5918 1111 0000 4909 0851
Godziny pracy Urzędu
Poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
Wtorek w godz. 8.00 – 16.00
Środa w godz. 8.00 – 16.00
Czwartek w godz. 8.00-16.00
Piątek w godz. 8.00 – 14.00
Sob. – Niedz. Urząd nieczynny

Rejestry - prowadzone przez referaty i samodzielne stanowiska

Rejestry - prowadzone przez referaty i samodzielne stanowiska

1. Rejestr pism przychodzących.
2. Rejestr uchwał Rady Miasta.
3. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta.
4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu.
5. Rejestr pojazdów opodatkowanych.
6. Rejestr placówek oświatowych.
7. Rejestr wniosków i interpelacji radnych i komisji.
8. Rejestr zleceń i umów.
9. Rejestr dyżurów radnych.
10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Podkowa Leśna
11. Rejestr szkół i placówek oświatowych niepublicznych działających na terenie Gminy Podkowa Leśna
12. Księga rejestrowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
13. Księga rejestrowa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
14. Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Ewidencje - prowadzone przez Urząd Miasta

Ewidencje - prowadzone przez Urząd Miasta

1. Ewidencja ludności.
2. Ewidencja podatników.
3. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
4. Ewidencja działalności gospodarczej.
5. Ewidencja dróg.
6. Ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym.
7. Ewidencja grobów.
8. Ewidencja osób korzystających z selektywnej zbiórki odpadów.
9. Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
10. Ewidencja inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej.
11. Ewidencja przyłączy wodociągowych.

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
14 czerwca 2016 o 13:37:38Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <strong>Urząd Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: <strong>Urząd Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: ul. Akacjowa 39/41 Bez zmian: ul. Akacjowa 39/41
Bez zmian: 05-807 Podkowa Leśna Bez zmian: 05-807 Podkowa Leśna
Bez zmian: tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03 Bez zmian: tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
Bez zmian: e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl Bez zmian: e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Bez zmian: <table> Bez zmian: <table>
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>Dane do faktury:  Dodano: <td><span style="text-decoration: underline;">Dane do faktury:</span>
Bez zmian: Miasto Podkowa Leśna Bez zmian: Miasto Podkowa Leśna
Bez zmian: ul. Akacjowa 39/41 Bez zmian: ul. Akacjowa 39/41
Bez zmian: 05-807 Podkowa Leśna Bez zmian: 05-807 Podkowa Leśna
  Dodano: NIP: 529-180-92-80
Skasowano: NIP: 529-180-92-80Nr konta bankowego  Dodano: Nr konta bankowego
Bez zmian: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851</td> Bez zmian: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851</td>
Skasowano: <td>Godziny pracy Urzędu  
  Dodano: <td><span style="text-decoration: underline;">Godziny pracy Urzędu:</span>
Skasowano: Poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00  Dodano: poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
Skasowano: Wtorek w godz. 8.00 – 16.00  Dodano: wtorek w godz. 8.00 – 16.00
Skasowano: Środa w godz. 8.00 – 16.00  Dodano: środa w godz. 8.00 – 16.00
Skasowano: Czwartek w godz. 8.00-16.00  Dodano: czwartek w godz. 8.00-16.00
Skasowano: Piątek w godz. 8.00 – 14.00  Dodano: piątek w godz. 8.00 – 14.00
Skasowano: Sob. – Niedz. Urząd nieczynny</td>  Dodano: sob. – niedz. - Urząd nieczynny</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Skasowano:

"Rejestry

"Rejestry

 Dodano:

"Rejestry

"Rejestry

Bez zmian: <table> Bez zmian: <table>
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>1. Rejestr pism przychodzących.</td>  Dodano: <td>1. Rejestr pism przychodzących</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>2. Rejestr uchwał Rady Miasta.</td>  Dodano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/uchwaly- i-stanowiska- rady-miasta/">2. Rejestr uchwał Rady Miasta</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>3. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta.</td>  Dodano: <td>3. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ zarzadzenia- burmistrza/zarzadzenia-finansowe- burmistrza/"> zarządzenia finansowe</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ zarzadzenia- burmistrza/zarzadzenia- organizacyjne- burmistrza/"> zarządzenia organizacyjne</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: </td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu.</td>  Dodano: <td>4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>5. Rejestr pojazdów opodatkowanych.</td>  Dodano: <td>5. Rejestr pojazdów opodatkowanych</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>6. Rejestr placówek oświatowych.</td>  Dodano: <td>6. Rejestr placówek oświatowych</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>7. Rejestr wniosków i interpelacji radnych i komisji.</td>  Dodano: <td>7. Rejestr wniosków i interpelacji radnych i komisji</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>8. Rejestr zleceń i umów.</td>  Dodano: <td>8. Rejestr zleceń i umów</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td>9. Rejestr dyżurów radnych.</td>  Dodano: <td>9. Rejestr dyżurów radnych</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr_zlobkow.pdf">10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Podkowa Leśna</a></td>  Dodano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr-zlobkow- i-klubow.pdf">10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy Podkowa Leśna</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr_placowek_ niepublicznych.pdf">11. Rejestr szkół i placówek oświatowych niepublicznych działających na terenie Gminy Podkowa Leśna</a></td>  Dodano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/ewidencja- szkĂl-i-placĂwek- niepublicznych.pdf">11. Rejestr szkół i placówek oświatowych niepublicznych działających na terenie gminy Podkowa Leśna </a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
  Dodano: <td>12. Rejestr instytucji kultury Miasta Podkowa Leśna
  Dodano: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Podkowa Leśna, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
  Dodano: Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury:
  Dodano: 1.    Zgodnie z § 10 ust.1 ww. rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  Dodano: 2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  Dodano: 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  Dodano: 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  Dodano: 3.    Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  Dodano: 4.    Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  Dodano: 5.    Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  Dodano: Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
Skasowano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/ksiega_rejestrowa_ biblioteki.pdf">12. Księga rejestrowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej</a></td>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr-ik- calosc-stan-27.04.2017- r..pdf">Księga rejestrowa instytucji kultury Miasta Podkowa Leśna</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/wniosek_o_ wydanie_odpisu_z_rejestru_ kultury.docx">Wniosek o wydanie odpisu z rejestru kultury</a></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/ksiega_rejestrowa_ ckiio.pdf">13. Księga rejestrowa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich</a></td> Dodano: <td></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr> Bez zmian: <tr>
Skasowano: <td><span style="line-height: 1.5;"><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2016/ 05/rejestr_zb_ danych_osob_um_ 2015.pdf">14. Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></span></td> Dodano: <td></td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"Ewidencje

"Ewidencje

 Dodano:

"Ewidencje

"Ewidencje

Bez zmian: <table> Bez zmian: <table>
Bez zmian: <tbody> Bez zmian: <tbody>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">1. Ewidencja ludności.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">1. Ewidencja ludności.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">2. Ewidencja podatników.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">2. Ewidencja podatników.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">3. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">3. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">4. Ewidencja działalności gospodarczej.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">4. Ewidencja działalności gospodarczej.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">5. Ewidencja dróg.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">5. Ewidencja dróg.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">6. Ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">6. Ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">7. Ewidencja grobów.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">7. Ewidencja grobów.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">8. Ewidencja osób korzystających z selektywnej zbiórki odpadów.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">8. Ewidencja osób korzystających z selektywnej zbiórki odpadów.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">9. Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">9. Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">10. Ewidencja inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnej.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">10. Ewidencja inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnej.</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: <tr style="height: 24px;"> Bez zmian: <tr style="height: 24px;">
Bez zmian: <td style="height: 24px;">11. Ewidencja przyłączy wodociągowych.</td> Bez zmian: <td style="height: 24px;">11. Ewidencja przyłączy wodociągowych.</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: </tbody>
  Dodano: </table>
  Dodano:
  Dodano:

"Archiwa

"Archiwa

  Dodano: W zasobach archiwalnych znajdują się:
  Dodano: <table style="width: 379px; height: 184px;">
  Dodano: <tbody>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td style="width: 369px;">Uchwały Rady Miasta od 1990 roku.</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td style="width: 369px;">Zarządzenia Zarządu Miasta od 1990 roku.</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td style="width: 369px;">Akty stanu cywilnego od 1949 roku.</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: </tbody>
  Dodano: </table>
  Dodano:
  Dodano:

"Numery

"Numery

Wszelkie opłaty można uiszczać na wskazane numery kont:
  Dodano: <table style="width: 425px; height: 235px;">
  Dodano: <tbody>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td style="width: 415px;">Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Brwinowie
  Dodano: ul. Leśna 7a
  Dodano: 05-840 Brwinów61 9291 0001 0090 4962 2000 0010</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td style="width: 415px;">Bank Pekao S.A. Oddział w Pruszkowie
  Dodano: al. Wojska Polskiego 23
  Dodano: 05-800 Pruszków43 1240 5918 1111 0000 4909 0851</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: </tbody>
  Dodano: </table>
  Dodano:
  Dodano:

"NIP

"NIP

  Dodano: <table>
  Dodano: <tbody>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td>NIP Miasta Podkowa Leśna: 529-180-92-80
  Dodano: REGON Miasta Podkowa Leśna: 013269338</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td>NIP Urzędu Miasta: 534-14-65-599
  Dodano: REGON Urzędu Miasta: 000527138</td>
Bez zmian: </tr> Bez zmian: </tr>
Bez zmian: </tbody> Bez zmian: </tbody>
Bez zmian: </table> Bez zmian: </table>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna