Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Schemat organizacyjny Urzędu Miasta

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA PODKOWA LEŚNA

Burmistrz Miasta Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Artur Tusiński

Sekretariat Burmistrza
pokój nr 6
tel. 22 759-21-01
fax 22 758-90-03
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl

Przyjęcia interesantów:
– w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
– w sprawach skarg i wniosków – w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00.

Skarbnik Miasta Agnieszka Czarnecka

Skarbnik Miasta Agnieszka Czarnecka

Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759-21-01

Sekretarz Miasta Maria Górska

Sekretarz Miasta Maria Górska

Sekretarz Miasta
Maria Górska
pokój nr 6
tel. 22 759-21-01
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC Małgorzata Smysło

Z-ca Kierownika USC Magdalena Radziszewska

pokój nr 7
tel. 22 759-21-15
e-mail: usc@podkowalesna.pl

Przyjęcia interesantów – w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu - Sekretarz Miasta - Maria Górska

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu - Sekretarz Miasta - Maria Górska

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Kancelaria urzędu i sekretariat burmistrza:
Agnieszka Pulkowska-Nowocień
Marta Niedzieska
pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
tel. 22 759-21-01

Biuro Rady Miasta
Główny specjalista Beata Krupa
pokój nr 5
tel. 22 759-21-06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

Ewidencja Ludności, dowody osobiste
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Główny specjalista Magdalena Radziszewska
pokój nr 7
tel. 22 759-21-16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl

Dział obsługi informatycznej
Inspektor Bartosz Cegłowski
pokój nr 8
tel. 22 759-21-20
e-mail: bartosz.ceglowski@podkowalesna.pl

Pomoc administracyjna Adam Malinowski

Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Pulkowska – Nowocień

iod@podkowalesna.pl

Referat Finansowy
Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta - Agnieszka Czarnecka

Referat Finansowy
Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta - Agnieszka Czarnecka

REFERAT FINANSOWY

SKARBNIK MIASTA
Agnieszka Czarnecka
pokój nr 1
tel. 22 759-21-00

Inspektor Violetta Gajek
(zagadnienia z zakresu podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz od spadków i darowizn; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Pokój nr 2
tel. 22 759-21-07

Podinspektor Małgorzata Sennik-Rożniatowska
(zagadnienia z zakresu finansów dotyczące podatku od nieruchomości i od środków transportowych, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-07

Inspektor Magdalena Kapuścińska
(zagadnienia z zakresu finansów dotyczące opłaty za korzystanie z wody i kanalizacji miejskiej)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-27

Inspektor Marzena Kucharska
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty czynszowe lokali komunalnych)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-27

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA:

Inspektor Elżbieta Płocińska
pokój nr 4
tel. 22 759-21-08

Główny specjalista Urszula Matuszewska
pokój nr 4
tel. 22 759-21-09

Główny specjalista Beata Bała
pokój nr 4
tel. 22 759-21-10

Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu - Joanna Kacprowicz

Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu - Joanna Kacprowicz

Joanna Kacprowicz
Kierownik Referatu
pokój nr 12
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Inspektor Tomasz Gawin
(zamówienia publiczne)
pokój nr 12
Tel. 22 759-21-22
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Stanisław Borkowski
(obsługa inwestycji)
pokój nr 11
Tel. 22 759-21-25
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Podinspektor Andrzej Kowalski
(planowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonawstwa remontów i inwestycji w zakresie dróg i obiektów)
pokój nr 11
tel: 22 759-21-25
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Podinspektor Andrzej Rogalski
(inwestycje, planowanie i koordynowanie wykonawstwa remontów i inwestycji w zakresie dróg i oświetlenia drogowego)
pokój nr 11
tel: 22 759-21-25
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Inspektor Katarzyna Lubecka-Figiel
(ochrona środowiska, odpady komunalne)
pokój nr 11
tel: 22 759-21-21
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Pomoc administracyjna Ewa Rusinowicz
(opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne)
pokój nr 15
tel: 22 759-21-23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Inspektor Joanna Oracka
(obsługa stanowiska d/s zagospodarowania przestrzennego miasta, gospodarka nieruchomościami)
pokój nr 16
tel. 22 759-21-19
e-mail: joanna.oracka@podkowalesna.pl

Pomoc administracyjna Michał Wojtkowiak
pokój nr 16
tel. 22 759-21-19

Inspektor Justyna Cierniak
(archiwum, nieruchomości)
pokój nr 16
tel. 22 459-21-19

Elżbieta Siedlecka
(gospodarka lokalowa i obsługa domów komunalnych, ubezpieczenia)
pokój nr 14
tel. 22 759-21-17
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Główny specjalista Hanna Stefankiewicz
(inwestycje,przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne)
pokój nr 14
tel: 22 759-21-03
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl

Miejski Konserwator ds. zabytkowej zieleni

Miejski Konserwator ds. zabytkowej zieleni

Inspektor Krystyna Ładyżyńska Adamowicz
pokój nr 16
tel. 22 759-21-30
e-mail: krystyna.adamowicz@podkowalesna.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta (KSP)

Wieloosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta (KSP)

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych
Główny specjalista Marcin Bzdyra
pokój nr 17
tel. 22 759-21-24
e-mail: marcin.bzdyra@podkowalesna.pl

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, promocja i komunikacja społeczna
Podinspektor Kinga Omiotek
pokój nr 17
tel. 22 759-21-24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl

Koordynator sportu

Koordynator sportu

Inspektor Artur Niedziński
pokój nr 17
tel. 22 759-21-24
e-mail: artur.niedzinski@podkowalesna.pl

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna