Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 6 marca 2018 o 14:17:40. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
6 marca 2018 o 14:17:40Aktualna wersja
Zawartość
<h2 class="tytul" >Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 30 października 2015 r.</h2> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/1.-zarzadzenie- 15-2018-regulamin- organiz..pdf" >Zarządzenie Nr. 15/2018</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/2.-regulamin- organizacyjny- 2018-1.pdf">Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/3.-schemat- struktury-2018- 1.pdf">Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a>
  &nbsp;
<span class="subtytul">w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna</span> 

"Archiwum

"Archiwum

<ul> <ul>
<li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2015/zarz_116.pdf" >Zarządzenie Nr. 116/205</a></li>   <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2015/zarz_116.pdf" >Zarządzenie Nr. 116/2015</a>
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/zmiana-reg.- org.-119-2016.pdf" >Zarządzenie Nr. 119/2016</a></li>  
<li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/zmiana-reg.- org.-130-2017.pdf" >Zarządzenie Nr. 130/2017</a></li>  
  <ul style="list-style-type: square;">
<li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2015/zarz_116_ zal.pdf">Załącznik - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></li>  <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2015/zarz_116_ zal.pdf">Załącznik - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></li>
<li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ regulaminum/ struktura_organizacyjna.pdf">Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></li>  <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ regulaminum/ struktura_organizacyjna.pdf">Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></li>
</ul> </ul>
  </li>
   <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/zmiana-reg.- org.-119-2016.pdf" >Zarządzenie Nr. 119/2016</a></li>
   <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/zmiana-reg.- org.-130-2017.pdf" >Zarządzenie Nr. 130/2017</a></li>
&nbsp; </ul>
  

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna