Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 6 marca 2018 o 13:33:09. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
6 marca 2018 o 13:33:09Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: <h2 class="tytul" >Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 30 października 2015 r.</h2>  
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2010/ 10/zarzadzenie- 3-2020-regulamin- organizacyjny.pdf" >Zarządzenie Nr 3/2020 z 20 stycznia 2020 r. ws. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna </a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2010/ 10/schemat-organizacyjny- 2020-1.pdf">Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;
Skasowano: <span class="subtytul">w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna</span> Dodano:

"Archiwum

"Archiwum

Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2015/zarz_116.pdf" >Zarządzenie</a></li>  Dodano: <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2015/zarz_116.pdf" >Zarządzenie Nr 116/2015</a>
  Dodano: <ul style="list-style-type: square;">
Bez zmian: <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2015/zarz_116_ zal.pdf">Załącznik - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></li> Bez zmian: <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ zarzadzenia/ 2015/zarz_116_ zal.pdf">Załącznik - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></li>
Bez zmian: <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ regulaminum/ struktura_organizacyjna.pdf">Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></li> Bez zmian: <li><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ regulaminum/ struktura_organizacyjna.pdf">Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: &nbsp; Dodano: </li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/zmiana-reg.- org.-119-2016.pdf" >Zarządzenie Nr 119/2016</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/zmiana-reg.- org.-130-2017.pdf" >Zarządzenie Nr 130/2017</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/1.-zarzadzenie- 15-2018-regulamin- organiz..pdf" >Zarządzenie Nr 15/2018 z 28 lutego 2018 r.</a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/2.-regulamin- organizacyjny-2018-1.pdf" >Załącznik do ww. zarządzenia - Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/3.-schemat- struktury-2018- 1.pdf">Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Podkowa Leśna </a>
  Dodano: <em>Zmiany:</em>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2010/ 10/zarzadzenie- 34-2018.pdf"> Zarządzenie Nr 34/2018 z 23 kwietnia 2018 r.</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2010/ 10/zarzadzenie- 121-2019-zmiana-regulaminu- organizacyjnego.pdf" >Zarządzenie Nr 121/2019 z 23 grudnia 2019 r.</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano:

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna