Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Organizacje Pozarządowe / Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 49/2019

Historia zmian >>

Historia zmian >>

  • 23 maja 2019 o 14:12:31 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
  • 23 maja 2019 o 14:12:31 autor Bartosz Cegłowski
MENU

BIP – Podkowa Leśna