Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Organizacje Pozarządowe / ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 14.03.2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 14.03.2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 30-2017 z 14.03.2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 30-2017 Regulamin

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna