Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Organizacje Pozarządowe / Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 10 kwietnia 2019 o 11:12:37. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 10 kwietnia 2019 o 11:12:37, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna