Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Organizacje Pozarządowe / Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna