Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Organizacje Pozarządowe / Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – III nabór

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – III nabór

Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku (nabór III):

Zarządzenie nr 50

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna