Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Organizacje Pozarządowe / Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018”

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018”

Sprawozdanie

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

MENU

BIP – Podkowa Leśna