KONKURSY 2019

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej - III nabór

Informujemy, że 30 kwietnia 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Komunikat

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - III nabór

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie: Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, historycznych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.  pod nazwą „Święto Wolności i Solidarności”.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 20.000,00 zł.

Zarządzenie nr 43/2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia OGŁOSZENIE zad.1 III nabór
Załącznik nr 1 do ogłoszenia WZÓR OFERTY
Załącznik nr 2 do ogłoszenia karta oceny FORMALNEJ
Załącznik nr 3 do ogłoszenia karta oceny MERYTORYCZNEJ
Wzór umowy

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej - II Nabór

Informujemy, że 12 kwietnia 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Komunikat

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- II nabór

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie: Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2019 roku w Podkowie Leśnej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 18.000,00 zł.

Zarządzenie nr 37

Ogłoszenie

Wzór oferty

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór umowy

 

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 4 marca 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, jako alternatywa wobec uzależnienia od używek i przemocy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  15.000,00 zł.

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 4 marca 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 35.000,00 zł.

Komunikat Burmistrza – zgłaszanie osób do komisji konkursowej

Informujemy, że 4 marca 2019 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłosił komunikat dotyczący zgłaszania osób (wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 60.000,00 zł.

Zadanie 2Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2019 roku w Podkowie Leśnej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 23.000,00 zł.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna