Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Oferty pracy w urzędzie / w 2019 roku / ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 22 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta

ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 22 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 25 listopada 2019 o 16:01:02. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
25 listopada 2019 o 16:01:02Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie o naborze Nr 22 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta  Dodano: ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 22 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta
Zawartość
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/ogloszenie- o-naborze.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/ogloszenie- o-naborze.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- 1-kwestionariusz-osobowy- dla-osoby-ubiegajacej-sie- o-zatrudnienie.doc" >Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- 1-kwestionariusz-osobowy- dla-osoby-ubiegajacej-sie- o-zatrudnienie.doc" >Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- 2-oswiadczenie- o-niekaralnosci.doc" >Załącznik 2 - Oświadczenie o niekaralności</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- 2-oswiadczenie- o-niekaralnosci.doc" >Załącznik 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- 3-informacje- o-przetwarzaniu- danych.doc">Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- 3-informacje- o-przetwarzaniu- danych.doc">Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- 4-zgoda-na-przetwarzanie- danych-osobowych.doc" >Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/zalacznik- 4-zgoda-na-przetwarzanie- danych-osobowych.doc" >Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 11/wynik-naboru.pdf">Wynik naboru</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna