Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Oferty pracy w urzędzie / w 2019 roku / ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 17 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych

ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 17 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 6 sierpnia 2019 o 09:37:41. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
6 sierpnia 2019 o 09:37:41Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie o naborze Nr 17 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych  Dodano: ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 17 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
Zawartość
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/ogloszenie- o-naborze-nr- 17.pdf">Ogłoszenie o naborze Nr 17</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/ogloszenie- o-naborze-nr- 17.pdf">Ogłoszenie o naborze Nr 17</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- 1-kwestionariusz-osobowy- dla-osoby-ubiegajacej-sie- o-zatrudnienie.doc" >Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- 1-kwestionariusz-osobowy- dla-osoby-ubiegajacej-sie- o-zatrudnienie.doc" >Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- 2-oswiadczenie- o-niekaralnosci.doc" >Załącznik 2 - Oświadczenie o niekaralności</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- 2-oswiadczenie- o-niekaralnosci.doc" >Załącznik 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- 3-informacje- o-przetwarzaniu- danych.doc">Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- 3-informacje- o-przetwarzaniu- danych.doc">Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- 4-zgoda-na-przetwarzanie- danych-osobowych.doc" >Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zalacznik- 4-zgoda-na-przetwarzanie- danych-osobowych.doc" >Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/informacja- o-wynikach-naboru.pdf">Informacja o wynikach naboru</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna