Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd Miasta / Oferty pracy w urzędzie / w 2019 roku / ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 12 na stanowisko Zastępcy Kierownika USC 1/2 etatu, Głównego Specjalisty w OSO 1/2 etatu – razem 1 etat

ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 12 na stanowisko Zastępcy Kierownika USC 1/2 etatu, Głównego Specjalisty w OSO 1/2 etatu – razem 1 etat

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 12 czerwca 2019 o 11:39:46. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
12 czerwca 2019 o 11:39:46Aktualna wersja
Tytuł
Ogłoszenie o naborze Nr 12 na stanowisko Zastępcy Kierownika USC 1/2 etatu, Głównego Specjalisty w OSO 1/2 etatu – razem 1 etat  ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 12 na stanowisko Zastępcy Kierownika USC 1/2 etatu, Głównego Specjalisty w OSO 1/2 etatu – razem 1 etat
Zawartość
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/ogloszenie- o-naborze-nr- 12-zastepca- kierownika-usc- glowny-specjalista- w-oso.pdf">Ogłoszenie o naborze </a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/ogloszenie- o-naborze-nr- 12-zastepca- kierownika-usc- glowny-specjalista- w-oso.pdf">Ogłoszenie o naborze </a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/zalacznik- 1-kwestionariusz-osobowy- dla-osoby-ubiegajacej-sie- o-zatrudnienie- 1.doc">Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/zalacznik- 1-kwestionariusz-osobowy- dla-osoby-ubiegajacej-sie- o-zatrudnienie- 1.doc">Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/zalacznik- 2-oswiadczenie- o-niekaralnosci- 1.doc">Załącznik 2 - Oświadczenie o niekaralności</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/zalacznik- 2-oswiadczenie- o-niekaralnosci- 1.doc">Załącznik 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/zalacznik- 3-informacje- o-przetwarzaniu- danych-1.doc" >Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/zalacznik- 3-informacje- o-przetwarzaniu- danych-1.doc" >Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>
<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/zalacznik- 4-zgoda-na-przetwarzanie- danych-osobowych- 1.doc">Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/zalacznik- 4-zgoda-na-przetwarzanie- danych-osobowych- 1.doc">Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>
  <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 06/informacja- o-wynikach-naboru- nr-12.pdf">informacja o wynikach naboru Nr 12</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna