Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

  • 30 maja 2019 o 12:39:58 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
  • 30 maja 2019 o 12:39:58 autor Bartosz Cegłowski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

  • 30 maja 2019 o 12:38:20 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
  • 30 maja 2019 o 12:38:20 autor Bartosz Cegłowski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

  • 23 maja 2019 o 14:12:31 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
  • 23 maja 2019 o 14:12:31 autor Bartosz Cegłowski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Ogłoszenie o naborze Nr 13 Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 9/10 etatu, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego- na 1/10 etatu – razem 1 etat. Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-06-12 Bartosz Cegłowski 81 2019/06/12 - 11:42
Ogłoszenie o naborze Nr 12 na stanowisko Zastępcy Kierownika USC 1/2 etatu, Głównego Specjalisty w OSO 1/2 etatu – razem 1 etat Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-06-12 Bartosz Cegłowski 48 2019/06/12 - 11:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 czerwca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania Konsultacje projektów uchwał 2019-06-11 Beata Krupa 7 2019/06/11 - 11:06
Ogłoszenie o naborze Nr 11 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Komunikacji Społecznej i Polityki Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-06-07 Bartosz Cegłowski 94 2019/06/07 - 10:54
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 czerwca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Konsultacje projektów uchwał 2019-06-05 Beata Krupa 18 2019/06/05 - 14:31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 2. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym Konsultacje projektów uchwał 2019-05-31 Beata Krupa 29 2019/05/31 - 13:18
Ogłoszenie o naborze Nr 10 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-05-30 Bartosz Cegłowski 146 2019/05/30 - 12:39
Ogłoszenie o naborze Nr 9 na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-05-30 Bartosz Cegłowski 124 2019/05/30 - 12:38
Wybory ławników 2019 Wybory i Referenda 2019-05-29 Bartosz Cegłowski 76 2019/05/29 - 14:26
Zarządzenie Nr 48/Fn/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-05-28 Bartosz Cegłowski 17 2019/05/28 - 9:03
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – III nabór Organizacje Pozarządowe 2019-05-27 mgerek 5 2019/05/27 - 10:19
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Konkursowej Organizacje Pozarządowe 2019-05-23 Bartosz Cegłowski 7 2019/05/23 - 14:12
VII sesja Rady Miasta w dniu 30 maja 2019 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2019-05-23 Beata Krupa 25 2019/05/23 - 12:27
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 8 na stanowisko Kierownika USC 1/2 etatu, Głównego Specjalisty w OSO 1/2 etatu – razem 1 etat w 2019 roku 2019-05-23 Bartosz Cegłowski 187 2019/06/12 - 10:58
Rok 2018 Pomoc publiczna - ulgi i umorzenia 2019-05-22 Beata Krupa 17 2019/06/03 - 10:59
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-05-21 Beata Krupa 13 2019/05/21 - 8:51
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Uncategorized 2019-05-20 Bartosz Cegłowski 15 2019/05/20 - 12:28
Oświadczenia majątkowe 2019 rok Oświadczenia majątkowe składane Burmistrzowi 2019-05-16 Bartosz Cegłowski 119 2019/05/16 - 9:16
Inicjatywa uchwałodawcza obywateli VIII kadencja 2018-2023 2019-05-14 Bartosz Cegłowski 35 2019/06/03 - 11:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 13 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2019-05-13 Beata Krupa 38 2019/05/28 - 13:13

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna