Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
ZP.271.1.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna do 30.04.2019 r.” 2019-01-08 Tomasz Gawin 66 2019/01/08 - 13:05
Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok Podatki i opłaty 2019-01-07 Adam Malinowski 224 2019/01/07 - 16:15
Zarządzenie Nr 121/Fn/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2019-01-03 Adam Malinowski 21 2019/01/03 - 11:57
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna przy ul. Helenowskiej 23 2018-12-31 Adam Malinowski 68 2019/01/09 - 10:18
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta kadencji 2018-2023 Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta 2018-12-21 Adam Malinowski 115 2018/12/21 - 13:40
Sprawozdania z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miasta w roku 2018 Burmistrz kadencji 2018-2023 2018-12-21 Adam Malinowski 80 2018/12/21 - 13:53
Burmistrz Miasta kadencji 2018-2023 2018-12-21 Adam Malinowski 2018/12/21 - 13:59
ZP.271.20.2018 Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020 2018-12-20 Tomasz Gawin 93 2019/01/03 - 8:44
ZP.271.19.2018 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Podkowa Leśna.” Zadanie I: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych o kodzie 20 02 01.” Zadanie II: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01.” 2018-12-20 Tomasz Gawin 143 2019/01/07 - 12:17
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 14 grudnia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, 2. projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w mieście Podkowa Leśna – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2018-12-14 Beata Krupa 66 2019/01/07 - 10:46
III sesja Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2018 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2018-12-13 Beata Krupa 72 2018/12/13 - 11:57
ZP.271.18.2018 „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta Podkowa Leśna w latach 2019-2020.” 2018-12-11 Tomasz Gawin 222 2018/12/21 - 9:55
Zarządzenie Nr 111/Fn/2018 z 7 grudnia 2018 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2018 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-12-11 Adam Malinowski 70 2018/12/11 - 15:44
Zarządzenie Nr 108/Fn/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn.”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowozachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 2 – na obszarze Miasta Podkowa Leśna” Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2018 roku 2018-12-11 Adam Malinowski 54 2018/12/11 - 15:36
ZP.271.16.2018 Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna do dnia 31.12.2019 r. 2018-12-11 Tomasz Gawin 197 2018/12/21 - 9:52
Zarządzenie Nr 110/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów w biurze Rady Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2018 roku 2018-12-07 Beata Krupa 65 2018/12/07 - 10:47
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca” – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2018-11-30 Beata Krupa 111 2018/12/17 - 13:15
Komisja Spraw Społecznych VIII kadencja 2018-2023 2018-11-30 Adam Malinowski 137 2018/12/21 - 16:10
Komisja Gospodarki i Rozwoju VIII kadencja 2018-2023 2018-11-30 Adam Malinowski 167 2018/12/21 - 16:09
Plany pracy Komisji VIII kadencja 2018-2023 2018-11-29 Adam Malinowski 92 2018/11/29 - 9:38

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna