Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

  • 6 marca 2019 o 09:10:58 [aktualna wersja] autor Bartosz Cegłowski
  • 6 marca 2019 o 09:10:58 autor Bartosz Cegłowski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-03-18 Beata Krupa 5 2019/03/18 - 12:04
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-03-18 Beata Krupa 12 2019/03/18 - 11:59
Zarządzenie Nr 20/Fn/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-03-15 Beata Krupa 12 2019/03/15 - 14:12
Zarządzenie Nr 9/Fn/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn.”Aktywny Senior” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-03-15 Beata Krupa 3 2019/03/15 - 14:09
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia druków ścisłego zarachowania – druków licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-03-15 Beata Krupa 5 2019/03/15 - 14:07
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018” Organizacje Pozarządowe 2019-03-14 mgerek 7 2019/03/14 - 10:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 13 marca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Konsultacje projektów uchwał 2019-03-13 Beata Krupa 2 2019/03/13 - 13:00
ZP.271.4.2019 – „Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Jeleniej, Etap II. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej.” 2019-03-11 Tomasz Gawin 273 2019/03/20 - 14:21
V sesja Rady Miasta w dniu 14 marca 2019 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2019-03-07 Beata Krupa 24 2019/03/07 - 10:47
Zarządzenie Nr 8/Fn/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2019 roku 2019-03-06 Bartosz Cegłowski 8 2019/03/06 - 9:10
KONKURSY 2019 Organizacje Pozarządowe 2019-03-04 Adam Malinowski 9 2019/03/18 - 10:49
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-03-04 Beata Krupa 9 2019/03/04 - 13:26
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-03-04 Beata Krupa 6 2019/03/04 - 13:24
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-03-04 Beata Krupa 3 2019/03/04 - 13:23
Wybory uzupełniające do Rady Miasta 2019 r. Wybory i Referenda 2019-03-04 Adam Malinowski 275 2019/03/20 - 14:17
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Jeleniej w Podkowie Leśnej w podziale na etapy tj.: Etap I. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Jeleniej, Etap II. Przebudowa ulicy Helenowskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-03-01 Beata Krupa 11 2019/03/01 - 12:35
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 1 marca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2019-03-01 Beata Krupa 14 2019/03/18 - 9:48
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-02-28 Beata Krupa 2 2019/03/15 - 14:15
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2019 roku 2019-02-27 Beata Krupa 11 2019/02/27 - 10:56
Ogłoszenie o naborze Nr 3 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2019 roku 2019-02-26 Adam Malinowski 392 2019/03/14 - 8:35

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna